Gıdalarda Mikrobiyolojik Tehlike Testleri


Gıdaların mikrobiyolojik unsurlar tarafından kirlenmesi dünya genelinde insanları tehdit eden bir problemdir. Birçok ülkede son yıllarda gıdalarda bulunan mikroorganizmalar yüzünden hastalıkların sayısında ciddi artışlar gözlenmektedir. Gıdalardaki mikrobiyal tehlikeler, salmonella gibi bakteriler, çeşitli virüsler ve parazitler içermektedir. Kontamine gıdaların tüketimi yüzünden yaşanan ishalli hastalıklardan her yıl milyonlarca kişi hastalanmakta ve yaklaşık 230 bin kişi yaşamını kaybetmektedir.

Gıdalarda Mikrobiyolojik Tehlike Testleri

Gıdadaki bakterilerin yanında mikrobiyal tehlikeler, mikotoksin üreten küfler, protozoalar, virüsler ve prionları içerir. Kimyasal ve fiziksel tehlikeler ile karşılaştırıldığı zaman, mikrobiyolojik tehlikelerin ortaya çıkması, gıda üretimi ve işlenmesi sırasında çeşitli faktörlere ve etkilere bağlıdır.

Gıda güvenliği, toplum sağlığının korunmasına yönelik temel hedeflerden biridir. Gıda zincirinin farklı aşamalarındaki risklerin önlenmesi, en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması ve tüketici taleplerini karşılamak için yüksek kaliteli gıdaların sürdürülmesi, sağlanması ve dağıtılması gerekmektedir.

Sağlık ve gıda kalite güvencesi üzerindeki küresel ve sağlık etkileri, iyi bilinmektedir. Buna rağmen güvenli olmayan gıda türleri ve ekonomik maliyetler genellikle hafife alınmaktadır ve gıda kaynaklı hastalıklar genellikle fark edilmemektedir. Küreselleşme, belli bir coğrafi alanla sıkı sıkıya ilişkili yeni patojenlerin ortaya çıkmasına ve gıdalar ile birlikte yaygın bir şekilde dağılmasına yol açmaktadır. Bugün gıdalar dünya çapında tüketilmek üzere uzun mesafeler katetmektedir, ancak sadece gelişmiş ülkelerde tüketiciler, gıda kaynaklı patojenlerin potansiyel varlığının farkındadır ve bunların tespiti için uygulanan analitik yöntemler etkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde ise gıda kaynaklı hastalıkların etkenleri ve kaynakları çoğunlukla bilinmemektedir.

Gıda kaynaklı hastalıklara genel olarak, bakteri ve bunların toksinleri, mantarlar, virüsler ve parazitler gibi patojenik mikroorganizmalar tarafından kontamine olmuş gıda veya su tüketimi neden olmaktadır. Gıdalar, hem hammadde olarak kaynağında hem de gıdanın işlenmesinden depolanma ve dağıtımına kadar süreçlerde kontamine olmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile gıdalarda mikrobiyolojik tehlike testleri hizmetleri vermektedir.