Gıda Güvenliği ve Gıda Alerjen Testleri


Gıda alerjenleri, gıda sektörü için yüksek risk oluşturmaktadır. Reaksiyonlara neden olan alerjenik protein, oldukça kararlıdır ve ısıya dayanıklıdır. Patojenik bakteriler gibi diğer risklerin aksine, alerjenler tedarik zincirine girdikten sonra kolayca uzaklaştırılamaz. Tek güvenli eylem şekli, alerjenlerin tamamen ayrılması ve alerjik tüketicilere yol gösterecek doğru gıda alerjeni etiketleme uygulamalarıdır.

Gıda Güvenliği ve Gıda Alerjen Testleri

Kodeks Alimentarius Komisyonu, alerjenle ilgili en iyi uygulamaları yönlendirmek için bilime dayalı standartlar ortaya koymuştur. Birçok gelişmiş ülkede, gıda alerjeni testi yaklaşımları ve Kodeks standartlarına dayalı etiketleme uygulamaları benimsenmiştir.

Kodeks Gıda Etiketleme Komitesi, şiddetli reaksiyonlara ve çoğu gıda aşırı duyarlılığına neden olan yiyecekleri ve bileşenleri listelemiştir. Şu yiyecekler ve bileşenlerin aşırı duyarlılığa neden olduğu bilinmektedir ve her zaman beyan edilmek zorundadır:

 • Glüten içeren tahıllar, yani buğday, çavdar, arpa, yulaf veya bunların melezlenmiş suşları
 • Kabuklular ve bunların ürünleri
 • Yumurta ve yumurta ürünleri
 • Balık ve balık ürünleri
 • Yer fıstığı, soya fasulyesi ve bunların ürünleri
 • Süt ve süt ürünleri (laktoz dahil)
 • Fındık ve fıstık ürünleri
 • 10 mg/kg veya daha fazla konsantrasyonlarda sülfit

Gıda alerjenleri bölgeden bölgeye göre farklılık gösterdiğinden bazı ülkeler bu listeye başka alerjenleri eklemiştir.

Alerjenlerle ilgili kritik kontrol noktalarına (risklere) örnekler şunları içerir:

 • Ambalaj (etikete yansıtılmamış güncel olmayan envanter ve formülasyon değişiklikleri)
 • Personel (eller, ayakkabılar, giysiler, yüksek riskli alanlara geçiş)
 • Hammaddeler ve tedarik zinciri endişeleri (yeni tedarikçiler, gelen bileşenlerde değişiklikler)
 • Temizlik (malzemelerin uygun olmayan şekilde ayrılması, hem alerjenleri hem de alerjen içermeyen ürünleri işleyen hatların uygun olmayan şekilde temizlenmesi)
 • Tesis tasarımı (ayrılmış ve ayrılmamış alanlar arasında çok sayıda geçiş)
 • Ekipman tasarımı (alerjen içermeyen ürünler üreten hatların, alerjenlerle uğraşanların yakınlığı, ürünün yerleştirilebileceği ve temizlenmekten korunabileceği nişler)
 • Ürün geliştirme ve formülasyon değişiklikleri

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.