Toksikolojik Gıda Güvenlik Kriterleri


Toksikoloji, genel olarak kimyasal maddelerin ya da bileşiklerin, biyolojik veya fiziksel etmenlerin, yararlı organizmalar üzerinde istenmeyen, zararlı ve olumsuz sonuçlar oluşturan etkileşmelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Modern toksikoloji, bu etkileşmeler yanı sıra, toksisite mekanizmalarını ve risk değerlendirme çalışmalarını da içerir.

Toksikolojik Gıda Güvenlik Kriterleri

Gıdaları saklamak ve taşımak, tarımda verimliliği arttırmak, sağlığı korumak ve hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için kimyasal madde kullanımı zorunludur. Gıda maddelerinde, toksisiteleri ve miktarları birbirinden farklı, binlerce kimyasal madde bulunmaktadır. Ancak gıdalarda bulunan miktarları, belirlenen limitlerin üzerine çıkmayacak şekilde bu kimyasalların doğru yönetilmesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin kabul edilebilir risk değerleri içinde kalması gerekmektedir.

Gelişmiş laboratuvarlarda genel toksisite testleri, akut toksisite ve kronik toksisite testleri olarak yapılmaktadır. Özel toksisite testleri ise, mutajenik etki, karsinojenik etki, immünotoksik etki, üreme sistemi toksisitesi ve nörotoksik etki gibi testler içermektedir. Toksisite test sonuçları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen güvenli kullanım değerleri ile karşılaştırılır.

Genel anlamda gıda güvenliği, üretilen ürünlerin tüketicilere ve doğal çevreye, biyolojik, fiziksel ve kimyasal açıdan zarar vermemesidir. Gıda güvenliğini sağlamak için, gıdaların tüketim için uygunluğundan emin olmak ve tüketicilerin gıda kaynaklı sağlık riskleri yaşamasına engel olmak gerekmektedir.

Gıda zehirlenmelerinin başlıca nedeni, bazı mikroorganizmalar veya bunların toksinleri veya zehirli kimyasal maddeleri içeren gıdaların tüketilmesidir. Gıdadaki bakteri sayısı arttıkça bakterinin enfeksiyon gücü veya toksin miktarı da artar. Dolayısıyla etkisi de daha şiddetli olur.

Gıdalarda uygun koşullar bulduğu zaman gelişen ve toksin üreten bakteriler bulunmaktadır. Bunlar vücuda girdiğinde zehirlenmelere yol açmaktadır. Gıdalarda bu tür bakterilerin bulunması, hijyen eksikliğinin göstergesidir.

Kısaca gıda kaynaklı hastalıklar mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel etkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Toksikolojik gıda güvenlik kriterleri, bu risklerin doğası konusundaki bilimsel araştırmalara bağlı olarak belirlenmektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile toksikolojik gıda güvenlik kriterleri konusunda hizmetler vermektedir.