Gıdaların Muhafaza ve Saklama Kriterleri


Gıdaların uygun şekilde saklanması, yüksek gıda standartlarını korumanın kritik bir faktörüdür. Doğada bulunan mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanlar doğal ve sürekli bir etkileşim halindedir. Esasen mikroorganizmalar varlıklarını sürdürmek için bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda maddelerini kullanır. Gıdaların içinde bulunan protein, yağ, su, vitamin ve karbonhidrat besin ögeleri, mikrobiyal gelişme için çok elverişli bir ortamdır. Mikroorganizmaların çoğalması, gıdalarda istenmeyen tat ve koku yaratır.

Gıdaların Muhafaza ve Saklama Kriterleri

Bu mikroorganizmalar genelde üç grupta toplanmaktadır. Bir kısmı gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmalardır. Bir kısmı, gıda zehirlenmelerine ve enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmalardır. Bir kısmı ise fermente ürünlerin ve bazı alkollü içeceklerin üretiminde rol oynayan yararlı mikroorganizmalardır. Bunlar arasında patojen mikroorganizmalar, insan sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır.

Gıdaların muhafaza ve saklanmasında, patojen mikroorganizmaların gıdaya bulaşmasını ve çoğalmasını önlenmek bir zorunluluktur. Genel olarak gıdaların bozulma nedenleri şu şeklide sayılabilir:

  • Bakteri, küf ve mayaların çoğalması
  • Bir takım kimyasal reaksiyonlar
  • Gıdaların dokusunda doğal şekilde bulunan enzimlerin aktivitesi
  • Bazı böceklerin verdiği zararlar
  • Donma, yanma, kuruma ve basınç gibi dış koşullar yüzünden oluşan değişimler

Gıdaların depolandığı veya saklandığı çevrenin, muhafaza ve depolama koşulları, mikroorganizmaların yanı sıra gıdanın doğal dokusunun korunması bakımından da önem taşımaktadır. Bu faktörlerin başında şunlar gelir: depolama alanının sıcaklığı, çevrenin bağıl nemi ve ortamdan bulunan gazlar ve konsantrasyonları.

Sıcaklık mikrobiyal gelişmeyi etkileyen temel faktördür. Mikroorganizmalar, en düşük eksi 34 derecede, en yüksek 100 derecede gelişebilmektedir. Depo alanındaki çevrenin bağıl nemi, gıdanın su aktivitesi kadar, yüzeyde mikroorganizma gelişimi açısından da önemlidir. Nemi geçirmeyen bir malzeme ile paketlenmiş bir gıdanın depolama süresince su kaybetmesi, kuruması veya su tutarak nemlenmesi, çevrenin bağıl nemine, gıdanın su aktivitesine ve depolama sıcaklığına bağlı olarak değişir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile gıdaların muhafaza ve saklama kriterleri hizmetleri vermektedir.