Gıdalarda Sertifikasyon ve Kontroller


Gıda güvenliği, üretimden tüketicinin masasına kadar uzanan yolda, gıdalara karışma ihtimali bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik, her türlü istenmeyen kirleticilerin belirlenmesini ve gıdalardan uzaklaştırılmasını hedef alan çalışmaların bütünüdür. Bu çalışmalar, tarımsal faaliyetlerde tarlaya tohumların atılmasından, üretimin yapılması, ürünün hasat edilmesi, depolanması, taşınması ve paketlenmesine kadar, hayvancılık faaliyetlerinde hayvan sağlığı ve hayvanların aşılanmasından, hayvanlara verilen yemlerin kontrolüne ve tüketiciye ürünlerin ulaştırılmasına kadar çok geniş bir alanda tüm süreçleri kapsamaktadır.

Gıdalarda Sertifikasyon ve Kontroller

Tüm bu süreçlerde gıdaların güvenilir ve kaliteli olması, insan sağlığına zarar verecek kirleticiler içermemesi ve çevrenin korunması bakımından birçok sertifikasyon sistemleri ve denetimler söz konusudur.

Bunların hepsinin temeli HACCP, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları sistemine dayanmaktadır. Bu standardın ilk tasarlanma amacı Amerikan ordusu için güvenilir ve sağlıklı gıda üretmektir. Ancak daha sonra güvenilir gıdanın tüketicilere ulaşmasını sağlamak amacıyla özel sektörde işletmeler tarafından benimsenmeye başlanmıştır.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi de, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, güvenilir ve sağlıklı gıdalar üretmeleri konusunda gereklilikler içermektedir. Gıda maddelerinin çeşitli aşamalarda izlenebilir olmasını esas alan bu standart, üretici firmalar, tedarikçiler firmalar ve resmi kuruluşlar tarafından kısa sürede benimsenmiştir. Bu standardın temelinde HACCP ilkeleri yer almaktadır.

Son zamanlara gittikçe yükselen bir trend izleyen Helal Gıda standartları, İslam dini inanışına göre helal gıda tüketmek isteyen inançlı insanlara hitap etmektedir. Bu standartların temel özelliği, işletmelerin, üretimin tüm aşamalarında islami inanış ilkelerine uygun faaliyet göstermesidir. Gıda ürünlerinde kullanılan hammadde ve bileşenlerin, hem kaynağı hem de elde ediliş yöntemi açısından islami esaslara uygun olması beklenmektedir.

BRC Food standardı ise, İngiliz perakendeci firmaları tarafından geliştirilen ve gıda sektöründe tüketici ürünleri ve ambalaj malzemeleri için gereksinimleri içeren bir gıda güvenliği standardıdır. Bu standardın amacı da uluslararası alanda bir gıda güvenliği yapısı oluşturmaktır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile gıdalarda sertifikasyon ve kontrol hizmetleri vermektedir.