Gıdalarda Kalite Kontrolörlerinin Sorumlulukları


Esas olarak gıdalarda kalite kontrolundan sorumlu görevliler, gıda ürünlerinin bir dizi standardı karşıladığından emin olmaktan sorumludur. Başlıca görevleri, envanter ve hammadde sevkiyatlarını incelemek, üretim süreçlerinde rastgele örneklerin özelliklerini ölçmek, gerekli durumlarda test ve analizler gerçekleştirmek ve üretim kalitesini iyileştirmek için çalışanları bilinçlendirmektir.

Gıdalarda Kalite Kontrolörlerinin Sorumlulukları

Gıdalarda kalite kontrolörleri, ya da denetçileri, işletmenin tedarik zincirinin verimliliğini ve etkinliğini desteklemek için değerlendirme, belgeleme ve organizasyon görevlerini yerine getirir. Başlıca görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

  • Standartlarla karşılaştırma, ölçme ve işlevselliği inceleme gibi gıda sektörüne uygun yöntemler kullanarak örnekleri değerlendirmek
  • Üretim hattının standartlara ve prosedürlere uygunluğunu ve yasal düzenlemelerde yer alan gerekliliklere uygunluğunu kontrol etmek
  • Üretilen gıdalar ile karşılaştırmak için süreçleri ve kriterleri gözden geçirmek
  • Ürün mükemmelliğini geliştirmek için çalışanları kalite kontrol önlemleri konusunda eğitmek
  • Üretim sürecinde iyileştirmeler önermek
  • Güvenli olduğundan emin olmak için ekipmanın kullanımını izlemek ve gereksinimleri karşılamayanları onarmak veya atmak
  • Eğitim fırsatlarından ve düzenli eğitimden yararlanarak iş bilgilerini güncellemek
  • Kalibrasyon gerekliliklerini takip ederek ve onarım çağırarak ölçüm ekipmanının doğru çalışmasını sağlamak
  • Denetim sonuçlarını kaydetmek

Kısaca gıdalarda kalite kontrolörleri, üretilen veya satılan ürünlerin tüketici beklentilerini karşıladığından emin olmak için işletme tesislerinde ve perakende satış noktalarında çalışır. Kalite beklentilerini karşıladıklarından emin olmak için hammadde ve malzemeleri inceler ve üretimden sonra nihai ürünü değerlendirir. Ürünler için kabul edilebilir bir çeşitlilik aralığı oluşturur ve bu gereksinimleri karşılamayan ürünleri belirler.

Aynı zamanda kalite kontrolörleri, denetimlerinin sonuçlarını belgeler ve yaygın hataların veya kusurların tekrarlanmaması için önerilerde bulunur. Ayrıca doğru bir okuma aldıklarından emin olmak için ürünleri ölçmek için kullanılan ekipmanı kalibre ettirir. Tedarik ve üretim zincirindeki çeşitli aşamalar için hata oranlarını takip eder.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile gıdalarda kalite kontrolörlerinin sorumlulukları konusunda hizmetler vermektedir.