Gıdalar İçin Kalite Kontrol Kriterleri


Gıda, yaşamın temelidir. Gıda tedarikinde kalite veya mükemmellik, tüm gıda işletmeleri için önemli bir husus olmalıdır. Güvenlik ve sağlık, gıda kalitesinin en önemli özellikleridir. Bunların kaliteli olmaması, insanlar için hastalık veya ölümle sonuçlanabilir. Gıda kaynaklı hastalıklar, güvenli olmayan gıdalar tüketildiği zaman ortaya çıkmaktadır.

Gıdalar İçin Kalite Kontrol Kriterleri

Gıdalar veya gıda ürünleri, ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal düzenlemeler ile tanımlanmaktadır. Düzenlemeler, politikalar veya standartlar tarafından tanımlanan kalite, resmi kuruluşlar ve tarafsız ve bağımsız hareket eden yetkili kuruluşlar tarafından kontrol edilir.

Gıdalar çeşitli yer ve ortamlarda üretilse de gıdada kalite kontrolüne yönelik genel standartlar birbirine çok benzer. Bunun bir nedeni, bir gıda işletmesinin uyması gereken en yaygın gereksinimlerden biri olan tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) çerçevesi gibi küresel standartlardır. Bugün işletmeler, güvenlik ve kalite süreçlerini iyileştirmek için daha fazla baskı altındadır.

Gıda sektöründe çeşitli kuruluşlar, büyük perakendeci firmalar veya zincirler tarafından belirlenmiş çeşitli gıda güvenliği ve gıda kalite kontrol gereksinimleri vardır. Bunlar arasında en çok kullanılan ve bilineni, gıda tedarik zincirindeki biyolojik, kimyasal veya fiziksel tehlikelerin analizi ve kontrolü yoluyla gıda güvenliğini ele almak için oluşturulan HACCP standardıdır (tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları).

Bir gıda ürününün kalitesini belirleyen başlıca özelliklere nitelik açısından bakıldığında kalite kriterleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak değerlendirilebilir. Fiziksel kriterler ürünün boyutları, hacmi, kıvamı ve tekstürüdür. Kimyasal kriterler ürünün protein, karbonhidrat ve yağ değerleridir. Biyolojik kriterler ise, ürünün mikrobiyal ve enzimatik özellikleridir.

Bir gıda ürününün kalitesini belirleyen özelliklere algısal açıdan bakıldığında kalite kriterleri, ürünün görselliği ve içeriğinde bulunan mikotoksin, pestisit ve herbisit kalıntılarıdır.

Nihayet bir gıda ürününün kalitesini belirleyen özelliklere işlevsel açıdan bakıldığında kalite kriterleri, ürünün fizyolojik, hijyenik, fiziksel ve duyusal değerleri olmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile gıdalar için kalite kontrol kriterleri hizmetleri vermektedir.