Gıda İşleme Proseslerinde Sağlık ve Güvenlik Kriterleri


Gıda işletmelerinin tüketiciler için gıda güvenliğini sağlarken dikkate alması gereken birçok faktör bulunmaktadır. En başta gerekli gıda güvenliği standartlarına ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymak, salmonella veya escherichia coli gibi gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi açısından çok önemlidir.

Gıda İşleme Proseslerinde Sağlık ve Güvenlik Kriterleri

Aşağıda gıda işleme proseslerinde uyulması gerekli belli başlı sağlık ve güvenlik kriterleri sayılmaktadır:

  • Tesis konumu ve tasarımı (kirlenme riskini azaltmak için haşere sıcak noktaları olarak bilinen kirliliğe meyilli alanlardan kaçınılmalıdır)
  • Makine ve üretim hattı tasarımı (üretim hattının tasarımı, makine ve çevresinin kolay bakım ve temizliğine olanak sağlamalıdır)
  • Haşere kontrolü (gıda güvenliğinde en önemli kriterlerden biridir, haşereler üretimin herhangi bir aşamasında gıdaya bulaşarak gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir)
  • Atık yönetimi (atıkların depolanması ve uzaklaştırılması için uygulanabilir prosedürler olmak zorundadır)
  • Temizlik (doğru hijyen standartlarının karşılandığından emin olmak gerekir, gıda kaynaklı hastalık salgını riskini azaltmak için temizlik ve dezenfeksiyon programları hazırlanmalıdır)
  • Bakım (gıda işleme sistemleri ve makinelerin sorunsuz çalışmasını sağlamak için proaktif bakım önlemleri oluşturulmalıdır)
  • Kişisel hijyen (çalışanların uygun kişisel hijyeninin sağlanması için imkan sağlanmalıdır)
  • Çevre hijyeni (gıda işleme tesisleri, sanitasyon ve haşere kontrolü için potansiyel olarak tehlikeli kimyasalların kullanımına güvenmektedir, bu durumda gıda işleme döngüsü sırasında kazara çevresel kontaminasyon riskini azaltmak için dikkat edilmelidir)
  • Doğru elleçleme, depolama ve nakliye (hem işletmeye gelen teslimatlar hem de müşterilere giden ürünler için elleçleme, depolama ve nakliye sırasında gıda güvenliği uygulanmalıdır)
  • Çalışanların eğitimi (çalışanları, gıda güvenliği uygulamalarının nasıl takip edileceği konusunda eğitmek, kontaminasyon riskini azaltmaya yardımcı olur)

Kısaca gıda işletmecileri, gıda güvenliği konusunda yasal olarak birincil sorumluluğa sahiptir. Gıda işletmeleri, güvenli gıdalar üretmek yanı sıra, etkin yönetim, izleme, eylem ve dokümantasyon yoluyla prosedürlerinin, süreçlerinin ve tesislerinin gıda güvenliğini sağladığını kanıtlayabilmelidir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile gıda işleme proseslerinde sağlık ve güvenlik kriterleri konusunda hizmetler vermektedir.