Gıda Güvenliği Standardı ve İyi Üretim Uygulamaları


İyi Üretim Uygulaması (GMP, Good Manufacturing Practice), ürünlerin tutarlı bir şekilde kalite standartlarına göre üretilmesini ve kontrol edilmesini sağlayan bir sistemdir. Bitmiş ürünün test edilmesi ile ortadan kaldırılamayacak herhangi bir üretimin içerdiği riskleri en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sistem, başlangıç malzemeleri, tesisler ve kullanılan ekipmandan, çalışanların eğitimi ve kişisel hijyenine kadar üretim faaliyetlerinin tüm yönlerini kapsamaktadır. İyi üretim uygulaması, son ürünün kalitesini etkileyecek her işlem için ayrıntılı ve yazılı süreçlerin hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu sistemin uygulanmasında, üretim sürecinin her adımında doğru süreçlerin tutarlı bir şekilde takip edildiğine dair belgelenmiş kanıtlar aranmaktadır.

Gıda Güvenliği Standardı ve İyi Üretim Uygulamaları

Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde de bir gıda ürününün insan tüketimine güvenli olmasını sağlamak açısından, bu sistem üretim, test ve kalite güvencesi için rehberlik sağlamaktadır. Birçok ülke, gıda, ilaç ve tıbbi cihaz üreticilerinin iyi üretim uygulaması prosedürlerini takip etmeleri için yasal düzenlemeler çıkarmıştır. Bu çerçevede olmak üzere, insan tüketimi için güvensiz hale getirebilecek saf olmayan maddelerden, gıda maddelerinin çapraz kontaminasyonu önlenmelidir. Üretim süreçleri açıkça tanımlanmalı ve kontrol edilmelidir. Tüm kritik süreçler doğrulanmalıdır. Üretim süreçleri kontrol edilmelidir. Prosedürler açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. Çalışanlar prosedürleri uygulamak ve belgelemek için eğitilmelidir. Üretim sırasında, süreçlere uygun şekilde faaliyet gösterildiğini ve gıda miktarının ve kalitesinin beklendiği gibi olduğunu gösteren kayıtlar tutulmalı, ölçümler yapılmalı, sapmalar araştırılmalı ve belgelenmelidir. Bir üretim serisinin tam geçmişinin izlenmesini sağlayan üretim kayıtları anlaşılabilir ve erişilebilir bir şekilde saklanmalıdır. Gıdanın dağıtımında, kalitelerine yönelik herhangi bir risk alınmamalıdır. Zorunlu durumlarda herhangi bir partiyi geri çağırmak için bir sistem mevcut olmalıdır. Tüketici şikayetleri uygun şekilde alınmalı, incelenmeli, çözümlenmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Gıda Güvenliği Sistemi’nin uygulanmasında da iyi üretim uygulaması kriterlerine uyulmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.