Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Tehlike Analizinin Yapılması


Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programının birinci temel ilkesi, tehlike analizinin yapılmasıdır. Tehlike analizinin amacı, kontrol edilmedikleri takdirde yaralanmalara veya hastalıklara neden olacak tehlikelerin tespit edilmesidir. Bu analizler sırasında, çalışanların beceri düzeyi, gıdaların taşınması, yaşlı, hasta, küçük çocuk ve bağışıklığı zayıf kişilere hizmet edilmesi, potansiyel olarak tehlikeli yiyeceklerin çözdürülmesi, yüksek derecede gıda işleme ve temas, hazırlık ve mevcut ekipmanın yeterliliği ve saklama gibi tehlikeler dikkate alınmaktadır. Bu analizlerin sonrasında kontrol edilen tehlikenin muhtemel oluşumu ve olası etkileri belirlenmektedir. Son olarak, gıda akışındaki her adımla ilişkili tehlikeler, tehlikeyi kontrol etmek için gerekli önlemlerle birlikte tespit edilmektedir.

Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Tehlike Analizinin Yapılması

Bir gıda tehlikesi, yiyecekleri güvensiz veya yemeye uygun olmayan hale getirecek bir şeydir. Bir işletmede, tehlike içeren aşamaların tanımlanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde tehlikeler ortadan kaldırılabilir veya güvenli seviyelere indirilebilir.

Genel olarak tehlikeler üç grupta toplanmaktadır:

  • Mikrobiyolojik tehlikeler, zararlı bakterileri içermektedir
  • Kimyasal tehlikeler, kimyasal kontaminasyonu içermektedir
  • Fiziksel tehlikeler, gıda maddelerine karışan nesneleri içermektedir.

Kısaca tehlike analizinin yapıldığı süreç, işletme faaliyetlerinin değerlendirildiği ve tehlikelerin nerelerde ortaya çıkabileceğinin belrlendiği süreçtir. Tehlikelerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle bu süreçte, yeterli uzmanlığa sahip tarafsız bir kuruluş ile çalışmak en doğru yoldur.

Tehlike analizleri iki adımda gerçekleştirilmektedir: tehlikelerin belirlenmesi ve tehlikenin değerlendirilmesi. Tehlike değerlendirmesi, tehlikeden kaynaklanan risk seviyesinin belirlenmesidir. Sistematik bir yaklaşım ile tüm olası gıda güvenliği tehlikeleri tespit edilmektedir. Tehlike tanımlandıktan ve değerlendirildikten sonra sıra kritik kontrol noktalarını belirlemeye gelmektedir. Bunlar tehlikenin kontrol edilmesi gereken veya tüketiciler için risk teşkil eden noktalardır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programında sağlam bir plana sahip olmak, gıda güvenliği standardının arkasındaki ana güçtür.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.