Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Kritik Kontrol Noktalarının İzlenmesi


Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programının dördüncü temel ilkesi kritik kontrol noktalarının izlenmesidir. İzleme prosedürleri, kritik kontrol noktalarının karşılanıp karşılanmadığını değerlendirmek için gözlemler veya ölçümler içeren bir plandır. Bu plan işletme içinde gıda akışının bir kaydını sağlamaktadır. İzleme sonuçları, kritik sınırların karşılanmadığını gösteriyorsa, süreci yeniden kontrol altına almak için işletme yönetimi tarafından önlem alınmalıdır. Burada önemli nokta, izleme sisteminin kullanımı kolay olmalı ve gıda işletmesinin ve düzenleyici kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. İzleme işinin belirli bir kişiye verilmesi ve izleme tekniği konusunda eğitilmesi önemlidir.

Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Kritik Kontrol Noktalarının İzlenmesi

Olası riskleri düşürmede kontrol önlemlerinin başarılı olmasını sağlamak için izleme çok önemli bir süreçtir. Hazırlanan izleme planı, çalışanların bir riski ne zaman, ne sıklıkla ve nasıl izlediğini ortaya koymak içindir. Örneğin pişirme aşamasında bir çalışan, özel bir termometre kullanarak sıcaklığı ölçmek için belli bir yönteme sahip olmaktadır. Bu ölçümler düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek ve sonuçlar kaydedilecektir. Kısaca bir izleme sistemi kurmak, planlanmış bir dizi gözlem veya kontrol önlemlerinin ölçümlerini ifade etmektedir.

İzleme prosedürleri, ölçümün nasıl yapılacağını, ölçümün ne zaman yapılacağını, ölçümden kimin sorumlu olduğunu ve ölçümün üretim sırasında ne sıklıkla tekrarlanacağını açıklamalıdır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programının etkinliği için kritik kontrol noktalarında gerçekleşen izleme çok önemlidir. İzleme programı, kontrol dışı bir durum ortaya çıktığı zaman harekete geçmeye ve ürünü kontrol etmeye olanak tanıyan bilgileri sağlamak için, zamanında yapılan fiziksel ölçüm veya gözlemlerden oluşmaktadır. Bunun için de her bir kritik kontrol noktası için uygun izleme yöntemi belirlenmiş olmalıdır. Yani izleme süreci, o noktada kontrol edilen belli bir tehlikeyi izlemek için özel olarak tasarlanmalıdır. Kontrol kaybediliyorsa, sistem erken uyarı vermeli ve kritik bir sınırın aşılıp aşılmadığını bildirmelidir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.