Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi


Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programının ikinci temel ilkesi kritik kontrol noktalarının belirlenmesidir. Kritik kontrol noktası, tehlikelerin önlenebileceği, ortadan kaldırılabileceği veya kabul edilebilir seviyelere indirilebileceği herhangi bir adımdır. Kritik kontrol noktaları genellikle doğru yapılmadığı zaman gıda kaynaklı hastalıkların ve salgınların önde gelen nedenleri olan uygulamalar ya da süreçlerdir. Gıdaların pişirilmesi, soğutulması, yeniden ısıtılması veya bekletilmesi, birer kritik kontrol noktasıdır.

Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

Genel olarak kritik kontrol noktaları tespit edilirken şu sorular sorulmaktadır:

  • Sürecin bu aşamasında yiyecekler kontamine olabilir mi ya da kontaminasyon artabilir mi?
  • Düzeltici faaliyetler ile bu tehlike önlenebilir mi?
  • Bu tehlike, hazırlık sürecinde daha sonra atılan adımlarla önlenebilir, ortadan kaldırılabilir veya azaltılabilir mi?
  • Kritik kontrol noktası izlenebilir mi?
  • Kritik kontrol noktası nasıl ölçülür?
  • Kritik kontrol noktası belgelenebilir mi?

Kısaca bu aşamada, ölçülebilir gıda güvenliği kontrol sistemleri ile risklerin kontrol edilebildiği üretim sürecindeki kilit noktalar hedeflenmektedir. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ilkesi, bir gıda güvenliği tehlikesini önlemek veya ortadan kaldırmak ya da kabul edilebilir bir düzeye indirmek anlamını taşımaktadır. Kritik kontrol noktalarının doğru belirlenmesi, gıda güvenliğinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için hayati önem taşımaktadır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programında kritik kontrol noktalarının sayısı, süreçlerin karmaşıklığına ve faaliyetlerin kapsamına bağlı olarak değişebilir. Kritik kontrol noktaları, genelde deneyim ve muhakeme yoluyla belirlenmekte ve çoğu zaman bir karar ağacı kullanılmaktadır.

Kritik bir kontrol noktası, birden fazla gıda güvenliği tehlikesini kontrol edebilir veya bazı durumlarda tek bir tehlikeyi kontrol etmek için birden fazla kritik kontrol noktasına ihtiyaç duyulabilir. Kritik kontrol noktası sayısı, işleme adımlarına ve gıda güvenliğini sağlamak için gereken kontrole bağlı olmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.