Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Düzeltici Faaliyetlerin Oluşturulması


Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programının beşinci temel ilkesi düzeltici faaliyetlerin oluşturulmasıdır. Bir kritik kontrol noktası için belirlenen kritik sınır değerleri karşılanmıyorsa, bir tür düzeltici önlem alınmalıdır. Kritik sınır değerleri normal çalışma koşulları için gerçeklere dayanmalı ve ölçülebilir olmalıdır. Düzeltici eylemler, durumun ciddiyetine bağlı olarak değişmektedir. Verilecek karar, örneğin belirlenen sıcaklığa ulaşılıncaya kadar pişirmeye devam edilmesi ya da ürünün atılması arasında değişebilir.

Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Düzeltici Faaliyetlerin Oluşturulması

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı çerçevesinde hazırlanacak düzeltici faaliyetler oluşturulurken, düzeltici eylemin uygulanmasından kimin sorumlu olduğu ve hangi düzeltici eylemin gerçekleştirileceği planda yer almalıdır.

En iyi tasarlanan gıda güvenliği planları bile, beklenmedik olayları öngörmek zorundadır. Kritik bir sınırdan sapma olduğu zaman, süreci tekrar yoluna sokmak için kontrol önlemlerine baş vurulmalıdır. Bitmiş bir ürünün teşhis ve kontrol edilmesinden ziyade, sorunun kaynağını belirlemek için bir kök neden analizi yapmak en doğrusu olmaktadır. Kontrol önlemleri, ürünü güvenlik gerekliliklerine uygun hale getirmiyorsa, etkilenen ürünleri tespit etmek ve imha etmek için bir acil durum planı hazır olmalıdır.

Düzeltici faaliyetler esas olarak, kritik bir sınırda bir sapma ortaya çıktığı zaman izlenen süreçlerdir. Bu süreçte, potansiyel olarak tehlikeli yiyeceklerin gıda zincirine girmesini önlemek için atılacak adımlar ve süreci düzeltmek için alınması gerekli önlemler belirlenmektedir. Bu genel olarak sorunların tanımlanmasını ve bu sorunlar ile bir daha karşılaşmamak için atılan adımları içermektedir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programında yazılı bir düzeltici eylem planı hazırlanması gereklidir. Düzeltici faaliyetler, her tehlike ve her kritik kontrol noktası için özeldir. Hazırlanacak plan, acil düzeltici eylemler sağlamalıdır. Bir sapma meydana geldiği zaman, son izleme gözlemi ve ölçümünden sonra üretilen gıda ürünleri üzerinde düzeltici önlem alınması gerekmektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.