Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Doğrulama Yapılması


Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programının yedinci temel ilkesi doğrulama yapılmasıdır. Doğrulama prosedürleri, izleme dışında, Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) planlarının geçerliliğini ve sistemin plana göre işlediğini belirleyen süreçlerdir. Doğrulamanın önemli bir yönü, planın bilimsel ve teknik olarak sağlam olup olmadığını tespit etmektir. Ayrıca, tüm tehlikelerin tanımlandığı ve Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) planı uygun şekilde uygulanırsa, bu tehlikelerin etkili bir şekilde kontrol edilebileceği, doğrulama prosedürleri ile ortaya konmaktadır. Doğrulama, uzman tavsiyeleri, bilimsel çalışmalar, yiyecek akışı gözlemleri, ölçümler ve değerlendirmelerle gerçekleştirilmektedir. Diğer bir doğrulama yöntemi ise, belirlenen kritik limitlerin yerinde incelemesidir. Her kritik kontrol noktasının bağımsız bir yetkisi olacaktır. Bu doğrulama prodedürleri, gerekirse Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) planlarında değişiklik yapma fırsatı sunmaktadır.

Gıda Güvenliği Standardı İlkeleri - Doğrulama Yapılması

Doğrulama, izlemeyi tamamlayıcı nitelikte bir süreçtir. Gıda Güvenliği Sistemi’nin kontrol önlemlerinin başarısının doğrulanması, yöntemler, prosedürler, testler, örnekleme ve diğer değerlendirme yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. Doğrulama, tüm risklerin kontrol edildiğinden emin olmaya yardımcı olmak için, sürece daha derin bir bakış imkanı sağlamaktadır. Ayrıca, karşılıklı bağımlılıklar ortaya çıkarılmakta ve risklerin kaynağa hedeflendiğinden emin olmak için kök neden analizine yardımcı olmaktadır.

Doğrulama, ilgili tehlikeleri belirlemek ve değerlendirmek, kontrolleri belirlemek, kritik kontrol noktalarını doğru bir şekilde seçmek ve etkili izleme ve düzeltici eylem prosedürleri oluşturmak için yapılan tüm yargıların ve varsayımların bilimsel gerçeklere dayandığını kanıtlayan bir süreçtir.

Kısaca Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), modern gıda güvenliğinin temelidir ve sağlam bir plana sahip olmak, gıda güvenliği standartlarının arkasındaki temel yapı taşıdır. Küreselleşme ve tedarik zincirlerinin artan karmaşıklığı ile birlikte bu sistemin bütünsel yaklaşımının önemi artmaya devam etmektedir. Ancak bu sistemin örneğin İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ile entegre olması, gıda güvenliği tehlikelerinin azaltılması ve gıda kalitesinin korunması bakımından gerekli görülmektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.