Gıda Güvenliği Sistemi Standardı Neyi İçermektedir?


Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, sadece işletmelerin rekabetçi pazar yerini koruması için değil, aynı zamanda müşterileri, toplumu ve düzenleyici kuruluşları, gıda güvenliğin sağlanması, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve tüketilmesi güvenli gıdaların seçimi konularında bilgilendirmek için de önemli bir uygulamadır.

Gıda Güvenliği Sistemi Standardı Neyi İçermektedir?

Bu gereksinimleri karşılamak için, daha fazla işletme, gıda güvenliğine olan bağlılıklarını göstermek için gıda güvenliği yönetim sistemlerini uygulamakta ve belgelendirme talep etmektedir. Bu konuda çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlar ve gıda güvenliği yönetim sistemleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de gittikçe yaygınlaşan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programıdır. Bu sistemlerin birçoğunda olduğu gibi Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) de tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) ilkelerini temel almaktadır. HACCP standartları gıda sektöründe başarıyla uygulanmıştır ve modern kalite ve yönetim teknikleri ile uyumludur. HACCP, bitmiş ürünü test ederek sorunları tespit etmeye çalışmak yerine, üretim aşamalarında ürün işlenirken süreçleri kontrol etmeye ve gıda güvenliğini sağlamaya odaklanmaktadır.

Gıda güvenliği, ulusların sağlıklı olması için temel gerekliliktir. Gıda tedarikindeki başarısızlıklar her zaman risklidir ve sonuçları maliyetlidir. Gıda güvenliği standardı, gıda tedarik zincirinde zayıf halkaları tespit ederek güvenliği sağlamayı ve bu alanda uluslararası uyumu temin etmeyi amaçlamaktadır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) standardının içeriğini oluşturan ilkeler şunlardır:

  • Tehlike analizinin yapılması
  • Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
  • Kritik sınırların belirlenmesi
  • Kritik kontrol noktalarının izlenmesi
  • Düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
  • Kayıt tutulması
  • Doğrulama yapılması

Gıda güvenliği standardı, gıda zinciri içindeki bir işletmenin, gıdaların insan tüketimi için güvenli olmasını sağlamak amacı ile gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etme becerisini güçlendirmektedir. Gıda zincirinin herhangi bir yönüne dahil olan ve sürekli olarak güvenli ürünler sağlamak isteyen firmalar için geçerlidir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.