Gıda Güvenliği Sistemi Standardı Nedir?


Gıda güvenliği standardı, kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programının temelini teşkil eden bir standarttır. Bu standart küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere gıda tedarik zinciri içinde yer alan her boydan işletmeleri kapsamaktadır. Kısaca bu standart, müşterilerinin gıda güvenliği gereksinimlerini karşılamak isteyen veya pazara erişimlerini genişletmek isteyen bütün işletmeler için uygundur.

Gıda Güvenliği Sistemi Standardı Nedir?

Gıda güvenliği standardı, gıda üreten, depolayan, dağıtan, hazırlayan ve işleyen firmalar dahil olmak üzere, tüm gıda zincirindeki herhangi bir işletme için uygun, uluslararası bir standarttır. Aynı zamanda kalite yönetim sistemlerini ve gıda güvenliği yönetim sistemlerini entegre etmek isteyen firmalar da bu standardı uygulayabilir.

Gıda güvenliği standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini sağlamak için genel olarak bilinen temel unsurları bir araya getirmektedir. Şöyle ki, sistem yönetimi, etkileşimli iletişim, ön koşul programları, gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve güncellenmesi, bu standardın temel unsurlarıdır.

Gıda güvenliği standardının uygulanması ile firmalar, işletme içinde, uluslararası kabul görmüş süreçleri uygulamaya başlamakta, tehlike kontrolleri konusunda tedarikçilere ve paydaşlara güvence verilmekte, bu tehlike kontrolleri tedarik zinciri içinde bütün işletmelere uygulanmakta, hesap verebilirlik ve sorumluluklar konusunda şeffaflık sağlanmakta ve etkili olması için sistemler sürekli iyileştirilmekte ve güncellenmektedir.

Şehirleşme ve insan nüfusunun artması ile birlikte, gıda tedarik zinciri de gelişmesini sürdürmektedir. Örneğin çiftçi ile tüketici arasına, tahılları sevk eden, depolayan ve öğüten, torbalanmış ve depolanmış unu sevkeden, unu diğer malzemeler ile hamur haline getirip pişiren ve pişen ekmeği paketleyip marketlere dağıtan birçok firma ortaya çıkmıştır.

Diğer yandan dünya genelinde üretim artmaktadır ve birçok gıda artık mevsimlik ürünler olmaktan çıkmıştır. İnsanlar gıda güvenliği konusundan daha bilinçlidir. Gıda tedarik zincirinin artan erişimi ve karmaşıklığı yüzünden gıda güvenliği her zamankinden daha önemli bir konu haline gelmiştir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.