Daha Sağlıklı Günler İçin


Bir gıda maddesi, tarladan tüketicinin masasına kolay gelmiyor. Bir ürün, ekilmesinden hasat edilmesine, işlenmesinden paketlemesine ve depolanmasından taşınmasına kadar birçok zorlu süreçten geçiyor.

Daha Sağlıklı Günler İçin

Bir gıda tedarik zinciri üzerinde birçok işletme çeşitli faaliyetler sürdürmekte ve bu sırada gıda maddesi çeşitli şekillerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlenmelere maruz kalmaktadır. Bu bulaşmalar doğal olarak insan sağlığı için potansiyel riskler taşımaktadır.

Gıda güvenliğinin sağlanması bu bakımdan son derece önemlidir ve insan sağlığının korunması için sağlıklı gıdaların tüketilmesi gerekmektedir.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programı bu ihtiyaçla tasarlanmıştır ve bir gıda zincirinin tüm aşamlarında kalite ve güvenilir gıdanın temin edilmesine yöneliktir.

Sağlıklı beslenme ve kaliteli yaşam, insanların en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ancak gıda güvenliği ile sağlanabilir. Açlık ve yetersiz beslenme dünyanın acil konularından biridir. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar olması bekleniyor.

Bu durum, hem üretimin arttırılmasını hem de kaliteli ve güvenli olmasını gerektirmektedir. Kuruluşumuz bu bilinçle gıda güvenliği standardını tasarlamıştır ve insanlığın daha sağlıklı günlere ulaşmasını amaçlamaktadır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesi ve bu çerçevede bir kalite yönetim sistemi kurulması konusunda destek olmaktadır. Bu sistem aynı zamanda küresel boyutta gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standard olarak tasarlanmıştır.