Gıda Güvenliği Standartları


Gıda sektörü küresel boyutta genişlemektedir ve küçük ve orta ölçekli işletmeler gıda tedarik zincirinde gittikçe önemli bir rol oynamaktadır. Bu işletmeleri güvenli gıda tedarikinde desteklemek amacı ile kuruluşumuz tarafından gıda güvenliği standardı geliştirilmiştir.

Standartlar

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı çerçevesinde sunulan bu standart, güvenli gıda üretiminde tedarik zinciri içindeki her boydan işletmeleri desteklemektedir. Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), müşterilerinin gıda güvenliği gereksinimlerini karşılamak isteyen veya pazara erişimlerini genişletmek isteyen işletmeler için özellikle uygundur.

Gıda güvenliği standardı gerekliliklerine uyan kuruluşlar, Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programını şu açılardan tercih etmektedir:

 • Özellikle gıda güvenliği sistemlerini geliştirmek ve iyileştirmek isteyen işletmeler için uygun olan, kullanımı kolay bir programdır.
 • Bu program, işletmelere gıda güvenliği sistemlerinin olgunluğunu karşılayan uygunluk düzeyinde başlama esnekliği sunmaktadır. Uygun olduktan sonra, işletme bu seviyede kalabilir ya da Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirmesi talep edebilir.
 • İşletmeleri gıda güvenliği sistemlerini geliştirme ve iyileştirme konusunda desteklemek için, program bir öz değerlendirme aracı içermektedir.
 • Bu program tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları standardı uyumludur. Bu sayede program dünya çapında tanınırlık ve Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) sertifikasyonuna ilerleme imkanı sağlamaktadır.
 • Program satıcı güvence programlarına entegre edilebilmekte ve gıda işletmelerini gıda güvenliğini sağlamaları için desteklemektedir. Bu entegrasyon aynı zamanda gıda tedarik zincirinde uyumu ve maliyet etkinliğini arttırmaktadır.
 • Program, bağımsız yetkili değerlendirme kuruluşları tarafından uygulanmaktadır.

Gıda güvenliği standardı belgelendirme programı, çeşitli boydan gıda ürünleri ve gıda bileşenleri üreticileri için geçerlidir. Diğer gıda üreticilerine, perakendecilere ve yemek hizmeti organizasyonlarına tedarik sağlayan bileşen üreticileri de bu programdan yararlanabilir.

Ayrıca şu işletmeler de gıda güvenliği standardından yararlanabilir:

 • Esnaf gıda üreticileri ve sektörde yeni olan işletmeler
 • Gelişen pazarlardaki gıda ürünü ve gıda bileşeni üreticileri
 • Yeni yiyecek ve içerik geliştiren firmalar
 • Restoranlar ve perakendeciler için gıda ürünleri üreten firmalar

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, gıda işletmelerinin en düşük gıda güvenliği gereksinimlerini karşılamasını gerektirmektedir.

 • Uygunluk değerlendirme sürecinde başarılı bir sonuç için şu adımlar önerilmektedir:
 • İlgili tüm program gereksinimlerini bilmek ve anlamak gerekmektedir.
 • Gereksinimlere göre bir öz değerlendirme yapmak gerekmektedir.
 • Değerlendirme kuruluşu tarafından hazırlanan gıda güvenliği sisteminin değerlendirilmesi ve uygunsuzlukların belirlenerek düzeltici eylemlerin uygulanması gerekmektedir.
 • Başarılı bir değerlendirmeden sonra, kuruluşumuz bir uygunluk beyanı hazırlayacaktır.
 • Uygunluk durumuna devam etmek için yıllık değerlendirmeler yapılacaktır.
 • İşletme isterse Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) sertifikasını almak için ilerleyebilir.
 • Uygunluk beyanının geçerlik süresi bir yıldır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.