Yönetim Taahhüdü


Başarılı ve etkili bir gıda güvenliği yönetim sisteminin temeli yönetim taahhüdüdür. Yönetim taahhüdü aynı zamanda halk sağlığını korumada oynadığı kritik rol nedeniyle, üçüncü taraf denetçiler için giderek daha fazla bir değerlendirme alanı haline gelmiştir.

Yönetim Taahhüdü

Bir gıda güvenliği kültürü, işletmenin gıda güvenliğine yönelik değerlerini ve inançlarını yansıtmaktadır. Güvenli gıda uygulamalarının uygulanması ve sürdürülmesi açısından çalışanların tutum ve eylemlerini şekillendirmesi bakımından yönetim taahhüdü ayrıca etkilidir. Üst yönetimin, güvenli gıda üretmeye olan bağlılığı son derece önemlidir.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programı, gıda güvenliği ve kalitesinin, kabul edilmiş standartlara göre denetlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir sistemdir. Söz konusu sertifikasyon programı, sadece gıda güvenliğini sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda toplum sağlığı ve çevrenin korunması gibi sorumlulukları da üstlenmektedir. Bu belgelendirme programı, daha etkili ve kaliteli bir gıda yönetimi için son yılların en önemli girişimi olarak kabul edilmektedir.

Kuruluşumuz, bugün gıda güvenliği konusunda yaşanan olumsuz gelişmelerin farkındadır. Kuruluşumuz yönetim taahhüdü, işletme kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ve etkili bir gıda güvenlik programının uygulanmasına odaklanmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.