Vizyon ve Misyon


Vizyonumuz:

Vizyon ve Misyon

  • Gıda güvenliği sistemlerinin güçlendirilmesini ve uyumlaştırılmasını sağlamak.
  • Tüketicilerin, satın aldıkları gıdaların beslenmek ve gelişmek için güvenli olduğuna güvenemelerini sağlamak.
  • Gıda maddelerinin, tarladan tüketicinin masasına gelmesine kadar çeşitli süreçlerin her adımında görev üstlenen kişi ve kuruluşların, gıdanın bütünlüğünü ve güvenliğini korumadaki sorumluluklarını netleştirmek.

Misyonumuz:

  • Küçük ve yerel üreticilerin ve gıda tesislerinin, ürünlerinin uluslararası güvenlik standartlarını karşılamasını sağlayarak işlerini büyütmelerine destek olmak.
  • Dünyanın her bir yanındaki firmaların ve resmi kuruluşların, güvenli bir küresel gıda tedariki için birlikte çalışmak üzere farklılıkları bir kenara bırakmalarını sğlamak.
  • Gıda güvenliğine ilişkin kontrol ve güvence sağlayan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programının verimli olmasını sağlamak ve gereksiz yere tekrarlanan süreçleri elimine etmek.
  • Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programını uygulayan denetçilerimizin, tutarlı bağımsız, beceri sahibi ve objektif olmalarını sağlamak.

Günümüzde dünyanın gıda arzına olan talebi artmaya devam etmektedir ve tüketiciler daha fazla bilgi, daha fazla seçenek ve daha fazla güven talep etmektedir. Bu bakımdan gıda sektörünün tedarik zinciri boyunca tüketiciler ve bütün taraflarla güvenli bir şekilde inşa edilmesi gerekmektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.