Tarafsızlık


Kuruluşumuz, işletmelerde gıda yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik gösterilen çabalara katılarak, etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Gıda sektöründeki işletmelere, yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamaları konusunda destek olmakta, işletmelerde bir kalite politikası oluşturmaya çalışmakta, işletmelerin gıda güvenliği hedefleri oluşturmasına destek olmakta, yönetim incelemelerini yönlendirmekte ve kaynakların doğru ve etkin kullanılabilirliğini sağlanmaya çalışmaktadır. Bütün bu çalışmalarında kuruluşumuz tarafsız ve bağımsız bir şekilde işletmelere yaklaşmakta ve herhangi bir çıkar ilişkisine girmemektedir.

Tarafsızlık

Gıdanın karmaşıklığı ve potansiyel tehlikelerin doğal varlığı nedeniyle, gıda güvenliğini sağlamak göründüğü kadar kolay değildir. Güvenli gıda karmaşık ve çok yönlü bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre tüketiminden herhangi bir zarar gelmeyeceğine dair bir kesinlik varsa, bu gıda güvenli kabul edilmektedir. Bir güvenlik değerlendirmesinin amacı, mevcut en iyi bilimsel bilgiler ışığında, uygun tüketilmesi durumunda gıdanın zarar vermeyeceğine dair güvence sağlamaktır.

Aslında bir gıdanın veya bir bileşiğin mutlak güvenliğini garanti etmek mümkün değildir. Ancak gıdanın üretimi, işlenmesi, hazırlanması veya dağıtımı sırasında, alınan uygun önlemlerle, risk tüketiciler için kabul edilebilir bir seviyede tutulabilir. Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programı bunu sağlamaya yöneliktir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.