Politikalar


Gıda kaynaklı hastalıklar, dünyanın her yerinde toplum sağlığına büyük zararlar vermekte ve can kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle gıda güvenliği, halk sağlığının önemli bir yönü olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan kuruluşumuz, Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programını geliştirirken küresel gıda güvenliği stratejisi izlemiştir ve daha sağlıklı olmak için daha güvenli gıda politikasını benimsemiştir. Bu stratejiye göre, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması, bütüncül, risk temelli ve zamanında gıda güvenliği politikaları ve stratejileri gerektirmektedir.

Politikalar

Ulusal gıda güvenliği, çevresel yönler de dahil olmak üzere tüm gıda zincirini ele alan entegre ve koordineli bir gıda güvenliği sistemi olmalıdır ve politika olarak kuruluşumuz resmi kuruluşları bu yönde desteklemektedir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programı kapsamında kuruluşumuz şu politikaları izlemektedir:

  • Gıda kaynaklı sağlık risklerini azaltmak için tüm gıda zinciri boyunca alınacak önlemler bilimsel çalışmalara dayanmalıdır
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliği yapmak ve bunu geliştirmek gerekmektedir
  • Gıda güvenliği için risk temelli ve entegre ulusal sistemlerin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine kuruluşumuz liderlik yapmaya hazırdır

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.