İlkeler


Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), güvenli gıda tedarikinde desteklemek amacı ile geliştirilmiştir. Bu standart, müşterilerinin gıda güvenliği gereksinimlerini karşılamak isteyen ve pazara erişimlerini genişletmek isteyen işletmeler için özellikle uygundur. Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları standardı ve ona bağlı yapılar ile uyumludur ve bu sayede işletmelere dünya çapında tanınırlık sağlamaktadır. Ayrıca her boydan gıda ürünleri ve gıda bileşenleri üreten firmalar, perakendeciler ve yemek hizmeti organizasyonlarına tedarik sağlayan firmalar için geçerlidir. Kısaca Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, gıda sektöründe güven oluşturmak için tasarlanmıştır.

İlkeler

Kuruluşumuz bu hizmeti sunarken savunduğu başlıca ilkeler şunlardır:

  • Bütünlük (kuruluşumuz işlerini dürüstlük, özen ve sorumlulukla yerine getirir)
  • Bağımsızlık (kuruluşumuz denetlenen faaliyetten bağımsızdır ve önyargıdan ve çıkar çatışmasından uzak durur)
  • Tarafsızlık (tüm ilişkilerde adil ve tarafsız kalınır ve karar verirken etki altında kalınmaz)
  • Kanıta dayalı yaklaşım (bulguları ve sonuçları, denetim kriterleri ile ilgili objektif uygunluk kanıtlarına dayanır)
  • Adil olma (bulgular, sonuçlar ve raporlar, denetim faaliyetini doğru bir şekilde yansıtır)
  • Gizlilik (edinilen bilgilerin gizliliği titizlikle korunur)
  • Açıklık (tüm ilişkilerde şeffaflık esastır)
  • Ayrımcılık yapmama (bir müşteriyi kabul etme veya reddetme kararı, objektif nedenlere dayanır)
  • Gelişen teknolojileri takip etme
  • Devamlı gelişme

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.