Hakkımızda


Günümüzde dünyanın gıda arzına olan talebi artmaya devam etmektedir ve tüketiciler daha fazla bilgi, daha fazla seçenek ve daha fazla güven talep etmektedir. Bu bakımdan gıda sektörünün tedarik zinciri boyunca tüketiciler ve bütün taraflarla güvenli bir şekilde inşa edilmesi gerekmektedir.

Kurumsal

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programı, gıda güvenliği ve kalitesinin, kabul edilmiş standartlara göre denetlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir sistemdir. Söz konusu sertifikasyon programı, sadece gıda güvenliğini sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda toplum sağlığı ve çevrenin korunması gibi sorumlulukları da üstlenmektedir. Bu belgelendirme programı, daha etkili ve kaliteli bir gıda yönetimi için son yılların en önemli girişimi olarak kabul edilmektedir.

Kuruluşumuz, Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programını geliştirirken küresel gıda güvenliği stratejisi izlemiştir ve daha sağlıklı olmak için daha güvenli gıda politikasını benimsemiştir. Bu stratejiye göre, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması, bütüncül, risk temelli ve zamanında gıda güvenliği politikaları ve stratejileri gerektirmektedir.

Kuruluşumuz, işletmelerde gıda yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik gösterilen çabalara katılarak, etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Gıda sektöründeki işletmelere, yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamaları konusunda destek olmakta, işletmelerde bir kalite politikası oluşturmaya çalışmakta, işletmelerin gıda güvenliği hedefleri oluşturmasına destek olmakta, yönetim incelemelerini yönlendirmekte ve kaynakların doğru ve etkin kullanılabilirliğini sağlanmaya çalışmaktadır. Bütün bu çalışmalarında kuruluşumuz tarafsız ve bağımsız bir şekilde işletmelere yaklaşmakta ve herhangi bir çıkar ilişkisine girmemektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.