Gıda Güvenliğinde İnovasyon Ödülü


Gıda Endüstrisi Derneği (Food Industry Association, FMI), perakendede besleyici, güvenli ve uygun fiyatlı gıdalarla, insanların beslenmesini ve yaşamları iyileştirmelerini sağlamaya çalışan bir kuruluştur. Bu kuruluş, daha güvenli, daha sağlıklı ve daha verimli bir tüketici gıda tedarikini ileriye götürmek için gıda sektörü ile birlikte çalışmaktadır.

Gıda Güvenliğinde İnovasyon Ödülü

FMI, gıda sektörünün kolektif çalışmasını güçlendirmek için tüketicilere satış yapan perakendeci firmalardan, gıda tedarik eden üreticilere ve kritik hizmetler sunan çok çeşitli işletmelere kadar değer zinciri boyunca geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir.

Bir yandan yeni teknolojiler ve yeni pazarlar gelişirken, diğer yandan gittikçe karmaşıklaşan tedarik zincirleri, tüketicilerin değişen zevklerini ve beklentilerini karşılamakta zorlanmaktadır. Ancak gıda sektörü, bu ilerlemeleri kucaklamakta ve gıda güvenliğinin geleceği umut vermektedir.

Söz konusu kuruluş tarafından, gıdaların güvenli olmasını sağlamak için tedarik zinciri boyunca gıda koruma teknolojilerinin ve en iyi uygulamaların geliştirilmesini desteklemektedir. Bu amaçla gıda güvenliğine yenilikçi katkıları ve çabaları olan işletmeleri takdir etmek ve yaratıcılık arayışına teşvik etmek için Gıda Güvenliği İnovasyon Ödülü oluşturulmuştur. Bu sayede gıdaları olabildiğince güvenli tutmaya devam etmek için çözümler ve yeni uygulamalar ortaya çıkarılmaktadır.

Gıda Endüstrisi Derneği’nin bu çalışmalarına kuruluşumuz da destek olmaktadır. Bu şekilde kuruluşumuz, gıda sektöründe en küçükten en büyük ulusal ve uluslararası işletmelere kadar, diyalog, işbirliği ve problem çözme için işletmelerin bir araya gelmesine katkı sağlamış olmaktadır. Aynı zamanda bu ödül programı sayesinde Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programı, daha geniş kitlelere ulaştırılmış olmaktadır.