Gıda Güvenliği ve Hijyen Neden Önemli?


Tüketicilerin sağlığını gıda kaynaklı hastalıklardan ve gıda zehirlenmelerinden korumaya yardımcı olduğu için, gıda güvenliği ve hijyeni işletmeler için son derece gereklidir. Gıda zehirlenmesi, gıdaların, bakteriler, virüsler ve diğer mikroplarla kirlenmesi ile ortaya çıkan ve kontamine gıdayı tüketen insanları hasta eden bir durumdur. Genelde hafif atlatılsa da bazı durumlarda ciddi olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Bu bakımdan gıda güvenliği ve hijyen koşullarının sağlanması işletmeler açısından çok önemlidir.

Gıda Güvenliği ve Hijyen Neden Önemli?

Çıkarılan yasal düzenlemeler, gıda işletmelerinin gıda görevlerini güvenli ve hijyenik bir şekilde yerine getirmesini zorunlu kılmaktadır. Tüketicilere sağlığa zararlı gıda tedariki suçtur. Gıda işletmelerinin tüketicilere, sağlıklı gıdalar tedarik etme sorumluluğu vardır. Bu noktada Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programı, her yönüyle işletmelerin sorumluluklarını yerine getirmelerinde rehber olmaktadır. Kısa sürede yaygınlaşan gıda güvenliği standardını oluşturan temel ilkeler şunlardır:

  • Tehlike analizinin yapılması
  • Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
  • Kritik sınırların belirlenmesi
  • Kritik kontrol noktalarının izlenmesi
  • Düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
  • Doğrulama yapılması
  • Kayıt tutulması

Bu kriterler aynı zamanda risk analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) standardı ilkeleri ile örtüşmektedir.

Gıdalarda çapraz kontaminasyon, bakterilerin ve istenmeyen mikrorganizmaların yayılması ve çoğalması için önemli bir yoldur. Hijyenik olmayan gıdaların birbirine teması ile ortaya çıkar. Çapraz bulaşma, gıda zehirlenmesine neden olabilir. Bununla birlikte, Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programını uygulayan işletmelerde gıdaların çapraz kontaminasyonu önlenebilmektedir.