Gıda Güvenliği Giderek Önemli Bir Konu Olmaktadır


Gıda güvenliği, tüketicilerin bilinçlenmesi arttıkça, daha da önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çabalarda şu iki uluslararası uygulama öne çıkmaktadır: risk analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) ilkeleri ve izlenebilirlik. Son yıllarda ayrıca bu iki uygulamayı baz alarak geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programı talep görmektedir.

Gıda Güvenliği Giderek Önemli Bir Konu Olmaktadır

İşletmeler, gıda sektöründe rakipleri ile rekabet edebilmek için, ulusal ve uluslararası gıda, sağlık ve kalite standartlarını uygulamak zorundadır. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de gıda güvenlik belgesine sahip firmaların sayısı artmaktadır. Çünkü tüketiciler artık daha fazla sağlık endişesi duymakta ve marketlerden aldıkları ya da lokantalarda tükettikleri gıdaların, belli standartlara uygun olmasına daha fazla dikkat etmektedir. Tüketiciler sadece sağlık endişesi taşımamakta, aynı zamanda gıdaların kalitesine de ağırlık vermektedir. Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) standardı bunu sağlamak bakımından dikkat çekmektedir. Bu program, tüketicilerin sağlık, kalite ve gıda güvenliği taleplerine cevap vermektedir. Gıdaların kalite özellikleri ise, genel olarak besleyici olma, sağlıklı olma, fonksiyonel özellikler ve uzun raf ömrüdür.

Bu arada içinde bulunduğumuz pandemi döneminde, insanlarda hijyen duyarlılığının artması yüzünden, geleneksel yöntemlerle ve yüksek teknoloji ile, hijyenik koşullarda üretilen gıda maddelerine olan talebin arttığı gözlenmektedir. Sadece ülkemizde değil bütün dünyada, el değmeden ve hijyenik koşullarda üretilmiş, teknolojik açıdan güvenilir gıda ürünleri daha fazla talep görmektedir.