Dünya Gıda Güvenliği Günü 7 Haziran’da Kutlanacak


Bu yıl yine 7 Haziran’da, üçüncü defa Dünya Gıda Güvenliği Günü kutlanacak. Gıdalardan kaynaklanan tehlikeleri belirlemeye, önlemeye ve yönetmeye yardımcı olmak amacı ile kutlanmasına başlanan Dünya Gıda Güvenliği Günü, gıda güvenliği yanı sıra insan sağlığına, ekonomik refaha, tarıma, pazar erişimine, turizme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Dünya Gıda Güvenliği Günü 7 Haziran’da Kutlanacak

Gıda güvenliği, satın alınan gıdaların, malzeme seçerken, işlerken, hazırlarken, taşırken ve depolarken, hee türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik olumsuz etkilerden uzak tutulmasının sağlanması anlamına gelmektedir. Aksi halde gıda maddeleri bakteriler ve istenmeyen mikroorganizmalar içerebilir ve tüketilmesi durumunda gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir.

Bütün bu olumsuzlukları aşmak için Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile birlikte, üye ülkelerde Dünya Gıda Güvenliği Günü kutlama etkinliği düzenlemektedir. Bu yılın teması şu şekilde ilan edilmiştir: sağlıklı bir yarın için şimdi güvenli gıda.

Gıda güvenliği, önemli bir halk sağlığı sorunudur sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurudur. Dünya Sağlık Teşkilatı rakamlarına göre her yıl 23 milyondan fazla insan, kontamine gıdalar yüzünden hastalanmakta ve 5 bine yakın insan yaşamını kaybetmektedir. Bu yıl kutlamalarda, güvenli gıda üretiminin ve tüketiminin insanlar, yerküre ve ekonomi için bugün ve gelecekte faydaları olduğu vurgulanmaktadır. Bu konu ne kadar kamu gündeminde olursa, çabalar daha fazla sonuç verecektir. Bu bakımdan Dünya Gıda Güvenliği Günü önemli bir etkinliktir.