Neden Gıda Güvenliği Sistemi (FSS)?


Gıda kaynaklı bir hastalık, tüketilen gıdalar ile insanlara bulaşan bir hastalıktır. Her yıl milyonlarca insan güvensiz gıdalardan hastalanmaktadır. Gıda firmalarında uygulanacak bir gıda güvenliği yönetim sistemi bu tür salgınları önlemede son derece etkilidir.

Neden Gıda Güvenliği Sistemi (FSS)?

Gıda kaynaklı hastalıklar her yıl milyarlarca Dolar’a mal olmaktadır. Başlıca maliyet kalemleri şunlardır: müşteri ve satış kaybı, olumsuz medya haberlerine konu olma, itibar kaybı, davalara ve tazminatlara maruz kalma, artan sigorta primleri, eksik çalışan personel, daha düşük personel morali ve personelin yeniden eğitimi. Parasal kayıpların yanı sıra ölümlerle bile karşılaşmak ihtimal dahilindedir.

Güvensiz gıdalar genelde üç gruba ayrılan kontaminasyonun sonucudur:

 • Biyolojik kirleticiler, virüsler, parazitler, bakteriler veya mantarlar gibi patojenlerdir
 • Kimyasal kirleticiler, temizleyiciler, dezenfektanlar ve yanlış kullanılan parlatıcılardır
 • Fiziksel kirleticiler, gıdaya giren, poşet bağları, kir, cam, metal talaşı ve diğer birçok yabancı nesnelerdir

İşletmede çalışan kişiler hata yaparsa gıdalar güvensiz hale gelmektedir. Gıda kaynaklı bir hastalığa neden olan en yaygın beş risk faktörü şunlardır:

 • Güvenli olmayan kaynaklardan gıda satın almak
 • Yiyecekleri doğru pişirememek
 • Yiyecekleri yanlış sıcaklıklarda tutmak
 • Kontamine ekipman kullanmak
 • Kötü kişisel hijyen uygulamak

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), gıda üretiminin aşamaları boyunca riskleri ve tehlikeleri aktif olarak kontrol etmek ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak için uyulması gereken kriterleri ve standartları içermektedir. Esas olarak atılması gerekli üç adım olmaktadır:

 • Bir tehlike analizi yapmak, kritik kontrol noktalarını ve tehlikeleri belirlemek ve değerlendirmek
 • Kritik limitler oluşturmak, prosedürleri izlemek ve düzeltici eylemleri belirleyerek tehlikeleri kontrol etmek
 • Kayıt tutma ve dokümantasyon için prosedürler oluşturmak ve sistemin etkinliğini ve sürdürülmesini doğrulamak

Bir firmanın kendi başına etkili bir gıda güvenliği sistemi kurması kolay değildir. Doğrusu bir yetkili kuuluştan belgelendirme hizmeti almaktır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.