Neden Gıda Güvenliği Gereklidir?


Gıda kaynaklı hastalıklar, zamanın başlangıcından beri insan sağlığını tehdit etmektedir. Aslında bugün hala kullanılan konserve ve fermantasyon gibi birçok gıda hazırlama yöntemi, insanların hastalanmasını önlemek için geliştirilen ilkel gıda güvenliği önlemleridir. Bugün, doğal kabul edilen birçok şeyi güvenli yiyecek ve içecek ürünü haline getiren, yüzyıllar süren bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin bir sonucudur. Ancak bugün bilinen şekliyle gıda güvenliği kavramı ve uygulandığı titizlik, daha yakın bir zamanda izlenen gelişmelerdir.

Neden Gıda Güvenliği Gereklidir?

Yaşanan sanayi devrimi, gıda güvenliği ve denetimi ile ilgili birçok düzenleyici kuruluşun kurulmasına ve temel yasaların çıkarılmasına öncülük etmiştir. Gıda üretimi giderek mekanize hale geldikçe yanlış markalanmış, kontamine olmuş veya başka bir şekilde tahrif edilmiş gıda ürünlerinin kasıtlı olarak satışını önlemek için yasalar çıkarılmıştır. Bu dönemde içerik maddeleri ve katkı maddeleri için yeni düzenlemeler getirilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda, elektrikli buzdolapları orta sınıf evlere girerek, sıradan insanların yiyecek satın alma ve saklama alışkanlıklarını değiştirmiştir. Evde soğutma çağı, endüstriyel gıda üretiminin genişlemesini hızlandırmış ve daha sıkı gıda düzenlemelerine olan ihtiyacı doğurmuştur.

Proaktif gıda güvenliği ilkelerine geçiş ise 1950’lerin sonunda HACCP uygulaması ile başlamıştır. NASA bilim adamları, bitmiş ürünleri test etmenin gıda kalitesini ve güvenliğini sağlamanın etkili bir yolu olmadığını görmüşler ve riske dayalı bir sistem oluşturmak için kolları sıvamışlardır. HACCP ile birlikte üretimde sağlık açısından risk oluşturan kritik arıza alanları tespit edilmeye başlanmıştır. Daha sonra bu tehlike analizi ve kontrol sistemi, önde gelen gıda üreticisi firmalar tarafından benimsenmiştir. Modern gıda güvenliği düzenlemeleri ve uygulamaları HACCP üzerine inşa edilmiştir ve kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi de (FSS, Food Safety Standards), bu temel üzerine kurulmuştur.

Gıda güvenliği sistemi, insanların sağlıklı beslenmeleri ve olası risklerin, üretimin her aşamasında ayrıntılı bir şekilde ele alınması açısından faydalı görülmektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.