Hayvan Yeminin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkisi


Tüketiciler, gıda güvenliği konularının ve bunların beslenme uygulamaları dahil olmak üzere hayvansal üretim ile olan bağlantılarının giderek daha fazla farkına varmaktadır. Birçok ülkede insanlar, yiyecek sıkıntısı çekmektedir ve uygun fiyatlı proteine daha iyi erişim sağlamak için hayvansal üretimin verimliliğini artırmak zorundadır. Küresel gıda ve yem ticareti bu bakımdan sürekli genişlemeye devam etmektedir. Ancak yem ticaretinde bazı sorunlar bulunmaktadır. Örneğin ülkelerin yemlerdeki kimayasal kalıntılar için farklı ulusal toleranslar oluşturması, uluslararası standartlara uyum eksikliği ve bazen uluslararası standartların bulunmaması ciddi problemler yaratmaktadır. Ülkelerin test ve analiz uygulama kabiliyetleri arasındaki farklılıklar da başka ticari problemler yaratmaktadır. Yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler, yem ve gıda güvenliğine yönelik düzenleyici yaklaşımlara meydan okuyacak yeni yem ürünlerinin geliştirilmesine yön vermektedir.

Hayvan Yeminin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkisi

Hayvan yeminde gıda güvenliğinin sağlanmasında, güvenli yemin sağlanması ve gıda güvenliği tehlikelerini azaltma ve önleme çabaları önemlidir. Güvenli yem sağlamak için olası önlemler şunları içermektedir:

  • Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve temizlik için geçerli yöntemler uygulamak
  • Yem ve yem içeriklerini taramak için hızlı ve ekonomik analitik yöntemler geliştirmek
  • İstenmeyen maddelerin varlığını ulusal ve uluslararası resmi kurulışlara bildirmek
  • Tolore edilebilir günlük alım yaklaşımını kullanarak bazı istenmeyen maddeler için uluslararası standartlar geliştirmek
  • İnsanlarda gıda güvenliği tehlikelerine neden olacak yem güvenliği olaylarını resmi kuruluşlara raporlamak
  • Denetimcileri, yem ve hayvancılık sektörü çalışanlarını ve çiftçileri güvenli yem üretmek ve kullanmak için eğitmek
  • Güvenli gıda ürünleri üretiminde yem güvenliğinin önemini vurgulayarak tüketicilere ve gıda sektörüne yönelik iletişim stratejileri uygulamak
  • Az gelişmiş ülkelere teknik tavsiye ve yardım sağlanarak uluslararası standartları karşılamalarında yardımcı olmak

Hayvan yemleri çiftlik hayvanları için insanlarda hastalığa neden olacak enfeksiyonların kaynağı olabilir. Hayvan yemindeki mikotoksin kontaminasyonu yüzünden hayvansal gıdalar bu kimyasal bileşikleri içerebilir. Pestisitler, tarımsal ve endüstriyel kimyasallar ve ağır metaller hayvan yemlerini kirletebilir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.