Güvenli Gıda İçin Güvenilir Etiket


Günümüzde gıda paketleri üzerinde çok çeşitli etiketler görülmektedir. Bunlar arasında güvenli gıda etiketleri de yer almaktadır. Neticede bu tür belgelenlendirme programları gönüllülük esasına dayanmaktadır, yasal bir yükümlülük değildir.

Güvenli Gıda İçin Güvenilir Etiket

Ancak tüketicilerin algılamaları burada çok önemlidir. Bu açıdan kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programı, bugün dünyanın birçok ülkesinde tanınan, bilinen ve güven duyulan bir programdır.

Bu program gıda maddelerinin güvenlik ve kalitesini tespit etmeye yönelik bir programdır ve akreditasyon konusunda kuruluşumuz, EAF Accreditation ile birlikte çalışmaktadır. EAF Accreditation, uluslararası standartlara ve gerekliliklere uygun olarak çalışan, kamu yararını göz önünde bulundurarak bütünlük ve tarafsızlığını koruyan ve bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir akreditasyon kuruluşudur.

Bu akreditasyon kuruluşu, kuruluşumuz tarafından geliştirilen gıda güvenliği standardı kapsamında, dünyanın çeşitli yerlerindeki yetkili kuruluşları akredite etmektedir. Bu şekilde Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) dünya genelinde yaygınlık kazanmaktadır.

Gıda güvenliğini standardını uygulayan işletmeler, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde üretim yapmakta, iyi bir son ürün için kaliteli hammadde kullanmakta, gıda güvenliği açısından sorun olan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik riskleri belirlemekte ve önlem almakta, tüm süreçlerde hijyenik koşullara uymakta, üretim sırasında ve son üründe gerekli kalite kontrollerini gerçekleştirmekte ve müşteri memnuniyetini sağlamak için tüketici öneri ve şikayetlerini dikkate almaktadır. Gıda güvenliği etiketi, tüm bu gerekliliklere uyulduğunun bir kantıdır.