Güvenli Bir Gıda Tedarik Zincirinin Yedi İlkesi


Gıda sektöründe temel yaklaşım, gıda güvenliğinin koşulsuz sağlanmasıdır. Tüketicilere sunulan gıdanın kaliteli ve tüketim açısından güvenli olması, ayrıca bir hastalık ve enfeksiyon kaynağı olmaması gerekmektedir. Bu nedenle, gıda güvenliğini ve kalitesini güvence altına almak, uluslararası öneme sahip bir konudur ve gıda tedarik zinciri üzerindeki herkesin sorumluluğudur. Gıda ürünlerinin dağıtım sürecinde tedarik zincirinin çeşitli aşamalarından geçmesi, gıdaları kontaminasyon riski ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Güvenli Bir Gıda Tedarik Zincirinin Yedi İlkesi

Genel olarak güvenilir bir gıda tedarik zincirinin yedi ilkesi bulunmaktadır:

  • Kurumsal sorumluluk. Gıda tedarik zinciri üzerinde yer alan firmalar, sorumlulukları dahilinde bir gıda maddesinin kalitesini ve güvenliğini sağlamak için gerekli özeni göstermek zorundadır. Bu genelde şirket içi kontrollerin uygulanmasını gerektirmektedir. Ayrıca firmalar, gıda maddesinin neden olduğu her türlü zarardan sorumludur.
  • İzlenebilirlik. Avrupa Birliği ülkelerinde tüm gıda işi yapan firmalar, malzemelerin nereden temin edildiğini ve nereye gönderildiklerini belgelemekle yükümlüdür. Bir geri çağrılma durumunda, resmi kuruluşların kontaminasyon kaynağını hızlı bir şekilde belirlemeleri için bu gereklidir.
  • Resmi gıda kontrolleri. Resmi kuruluşlar, risk odaklı incelemeler, numune toplama ve düzenli denetimler yoluyla yasal düzenlemeleri uygulamaktan sorumludur.
  • Önlem ilkesi. Gıda güvenliği risklerini en aza indireceğine inandıkları takdirde yetkili kuruluşların ihtiyati tedbir uygulamaya hakları bulunmaktadır. Bu ihtiyati tedbirler, bilimsel veriler elde edildikçe sürekli olarak gözden geçirilmelidir.
  • Bağımsız bilimsel risk değerlendirmesi. Siyasi, sosyal ve ekonomik etkilerden bağımsız olarak faaliyet gösteren bir resmi kuruluş, gıda ürünlerinin insan sağlığı risklerini bilimsel olarak araştırmak ve değerlendirmekle sorumludur.
  • Risk değerlendirmesi ve risk yönetiminin ayrılması. Olası çıkar çatışmaları nedeniyle, bilimsel risk değerlendirmesinden sorumlu olan kuruluşlar ile risk yönetiminden sorumlu olan kuruluşlar birbirinden ayrı olmalıdır.
  • Şeffaf risk iletişimi. Toplum, yakın ve potansiyel gıda güvenliği tehlikeleri konusunda derhal bilgilendirilmelidir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.