Gıda Tedarikçi Firmaları


Gıda sektörü, dünya çapında sürekli artan gıda talebine hizmet eden küresel bir üreticiler, toptancılar, distribütörler ve perakendeciler ağından oluşmaktadır. Gıda sektöründe yer alan her oyuncunun, belli tedarik kaynakları ve belli bir rolü bulunmaktadır. Herbirinin sektör genelinde arz ve talep üzerinde farklı etkileri olmaktadır. Bu roller arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, tedarik zincirine ve ekonomik dinamiklere esas olmaktadır.

Gıda Tedarikçi Firmaları

Gıda tedarik zincirinde gıda, üretim, işleme, dağıtım, perakendecilik ve tüketim süreçleri ile üreticiden tüketiciye geçmektedir. Böylelikle gıda, çiftçiden tüketiciye kadar domino taşları gibi taşınmaktadır. Aynı zamanda tüketicilerin gıda için ödedikleri para, tüketiciden perakendeciye, dağıtıcıdan işleyiciye ve çiftçiye ters yönde akmaktadır.

Gıda tedarik zinciri performans yönetimi, güvenli, kaliteli, sürdürülebilir şekilde üretilmiş ve menşei garantili ürünlere yönelik artan tüketici talebini karşılamanın anahtarıdır. İyi yönetilen bir tedarik zincirinin, sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan birçok faydası bulunmaktadır.

Tanınmış ve belgelendirilmiş bir tedarik zinciri yönetimi sisteminin uygulanması, tedarikçi riskinin azalması, performansın ve maliyet etkinliğinin artması ve zincir üzerindeki firmalarının itibarının yükselmesi demektir. Uluslararası programlar aracılığı ile denetlenen ve belgelendirilen işletmeler, tedarik zincirinde varlıklarını güçlendirmiş olmaktadır.

Bugün genelde gıda ürünlerinin çoğu tüketici beklentilerini karşılamaktadır. Ancak yine de gıda ile ilgili şikayetler olmaktadır. Böyle bir durumla karışılaşan işletmeler için, maliyetli ürün geri çağırmaları, piyasadan geri çekilmeler veya güvenlik uyarıları söz konusudur. Gıda tedarik zinciri performans yönetimi, tüketiciler ve firmalar için gıdanın güvenliğini, kalitesini ve orijinalliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Gıda sürdürülebilirliği standartlarına göre sertifika almak, bir işletmenin hem tüketiciler hem de gıda sektörü nezdindeki güvenilirliğini arttırmaktadır. Belgelendirme ile, bir işletmenin küresel olarak tanınan en iyi uygulamalar çerçevesinde gıda ürettiği veya işlediği kanıtlanmış olmaktadır. Bu sistemler ve standartlar, küresel olarak gıda tedarik zincirlerinin verimliliğini ve performansını arttıran süreçler içermektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.