Gıda Güvenliğini Yönetmek


Bir gıda güvenliği yönetim sistemi, sadece yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda firmada güvenli uygulamaların takip edilmesini sağlamak için faydalı bir araçtır. Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS, Food Safety Standards), bu amaçla geliştirilmiş uygulamadır. Bu sistem, gıdanın tüketilmek için güvenli olmasını sağlamak için, bir gıda işletmesindeki gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etmeye yönelik sistematik bir yaklaşım sunmaktadır. Tüm işletmelerin gıdalara yönelik bir tehlike analizi yapmaları ve kritik kontrol noktaları belirlemeleri gerekektedir. Ayrıca böyle bir sistemin firma içinde yerleştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi gerekmektedir.

Gıda Güvenliğini Yönetmek

Gıda maddeleri, tüketim için her zaman güvenli olmalıdır. Çeşitli gıda güvenlik sistemleri gıda tehlikelerini belirlemeyi ve bunları ortadan kaldırmak veya yeterince kontrol etmek için ne yapılması gerektiğine karar vermeyi içermektedir.

Gıda güvenliğini sağlamak ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymak için tüm gıda işletmeleri, potansiyel gıda tehlikelerini tanımlayan ve zarar riskini kontrol etmek için prosedürler gerektiren uygun bir gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamalı ve bunu sürdürmelidir. Başlıca gıda tehlikeleri arasında, fiziksel, kimyasal, alerjik ve bakteri ve virüsler gib mikrobiyal tehikeler bulunmaktadır. Esas olarak tehlikeler, gıda işleme süreçlerinin kritik noktalarında kontrol edilir ve izlenir. Gıda güvenliğini yönetmek, işletmenin büyüklüğü ve karmaşıklığına göre değişmektedir.

Gıda güvenliği yönetimi, yerine getirilmesi gereken bir dizi ön koşul içermektedir. Bunlar her zaman herhangi bir gıda işletmesinde ihtiyaç duyulan temel hijyen uygulamaları ve standartlarıdır ve yasal düzenlemelere uymaya yardımcı olmaktadır. Örneğin gıda tesislerinin güvenli ve hijyenik tasarımı ve inşası, planlı ve kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon süreçlerinin hazırlanması, çalışanların eğitilmesi ve düzenli denetlenmesi, kişisel hijyen uygulamaları ve prosedürlerinin hazırlanması, etkili bir atık yönetiminin uygulanması, etkili haşere kontrollerinin yapılması ve kaynağı doğrulamak ve izlenebilirliği sağlamak için tedarikçi firmaların takip edilmesi bu ön koşullar arasındadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.