Gıda Güvenliği Sisteminin Temel İlkeleri Nedir?


Gıda güvenliği ve gıda hijyeni için kabul edilen dört temel ilke şunlardır: temizlik, çapraz bulaşma, soğutma ve pişirme. Bu dört temel ilke, tüketicilere gıda işleyen, üreten, servis eden ve satanlara, gıdaları güvenli ve hijyenik bir şekilde sunmaları için rehberlik etmektedir.

Gıda Güvenliği Sisteminin Temel İlkeleri Nedir?

Temizlik ilkesi gereğince, kullanılan alan ve ekipmanın iyice temizlendiğinden ve dezenfekte edildiğinden emin olmak gerekmektedir. Çapraz bulaşma (kontaminasyon), patojenler bir gıda türünden başka bir gıda türüne geçtiği zaman meydana gelmektedir. Bu gıda maddelerinin aslında ayrı tutulması gerekmektedir. Eller, yüzeyler ve kullanılan ekipman, mikropların yiyecekler arasında yayılmasına izin vermektedir. Soğutma ilkesi gereğince, gıda maddelerinin soğutulması gerekiyorsa, sıfır ile 5 derece arasında tutulması gerekmektedir. Dondurulmuş gıdalar, teslim edilir edilmez ve son kullanım tarihi geçmeden dondurulmalıdır. Pişirme ilkesi gereğince, gıdalar pişirilirken en az 2 dakika boyunca 70-75 derece arası sıcaklığa ulaşması sağlanmalıdır. Bu şekilde tüm bakteriler güvenli bir şekilde yok edilecektir.

Diğer taraftan gıda güvenliği programlarının temelini teşkil eden risk analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) standardı, gıda güvenliği tehlikelerinin, şu yedi ilkeye dayalı olarak tanımlanmasına, değerlendirilmesine ve kontrolüne yönelik sistematik bir yaklaşım sergilemektedir:

  • Bir tehlike analizi yapılmalıdır
  • Kritik kontrol noktaları belirlenmelidir
  • Kritik sınırlar belirlenmelidir
  • İzleme prosedürleri oluşturulmalıdır
  • Düzeltici faaliyetler belirlenmelidir
  • Doğrulama prosedürleri hazırlanmalıdır
  • Kayıt tutma ve dokümantasyon prosedürleri oluşturulmalıdır

Bu ilkeler doğrultusunda, hammadde üretimi, tedariki ve işlemesinden bitmiş ürünün üretimi, dağıtımı ve tüketimine kadar, biyolojik, kimyasal ve fiziksel tüm tehlikeler analiz ve kontrol edilmelidir. Gıda güvenliği ancak bu yoldan sağlanabilir.

Gıda güvenliğinin bu temel ilkeleri, gıda sektörünün yetiştirme, hasat, işleme, üretim, dağıtım ve satıştan, tüketime kadar tüm aşamalarında geçerlidir. Bu noktada kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS, Food Safety Standards), bu ilkelerin doğru uygulanması için bir temel oluşturmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.