Gıda Güvenliği Sistemi Kalitesine Nasıl Ulaşılır?


Küresel olarak üretilen tüm gıdanın yaklaşık üçte biri israf edilmektedir. Ancak bugün giderek daha fazla insan ve işletme, bu problemin farkına varmıştır ve israfı azaltmak için adımlar atılmaktadır. Son kullanma tarihleri gıda maddelerinin güvenle tüketilebileceği tarihleri göstermektedir. Bu tarihten sonra bu gıda artık tüketime uygun görülmemektedir.

Gıda Güvenliği Sistemi Kalitesine Nasıl Ulaşılır?

Gıda güvenliği etik açıdan da son derece önemlidir. Gıda güvenliği standartlarına uymamanın çeşitli olumsuz sonuçları olmaktadır. Üretimde yetersiz gıda güvenliği, firmaların ürünlerini geri çağırmasına, süreçlerini elden geçirmesine ve halkla ilişkiler krizini yönetmesine yol açmaktadır ve inanılmaz derecede maliyetli olmaktadır. Doğal olarak firmaların gıda güvenliği işletme kalitesini de düşürmektedir.

Etkili bir gıda güvenliği protokolünün uygulanmaması, kontamine ürünlerin gıda zincirine girmesine neden olmaktadır. Kusurlu ürün farkedildikten sonra gıda işletmeleri, ürün geri çağırma maliyetini üstlenirken, faaliyetlerinde önemli kesintilere maruz kalmaktadır. Ancak, bir ürünün geri çağrılmasının tüketici güveni üzerindeki uzun vadeli etkisi çok daha fazla maliyetlidir. Araştırmalara göre tüketicilerin yaklaşık yüzde 21’i, gıda ürünlerinden birini geri çağırmak zorunda kalan firmadan bir daha asla bir şey satın almamaktadır.

Modern insan yaşamı için gıda güvenliği ve gıda güvenlik sisteminin kalitesi, küçümsenecek bir şey değildir. Gıda güvenliği sorunları, dünya genelinde 200’den fazla önlenebilir hastalığın başlıca nedenidir. Her yıl dünyada yaklaşık 420 bin kişi, kontamine gıdalar yüzünden yaşamını kaybetmektedir ve bunların dörtte birinden fazlası küçük çocuklardır.

Yetersiz gıda güvenliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyoekonomik ilerlemeyi engelleyen başka etkilere neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, gıda güvenliği, beslenme ve gıdanın korunması konularını ayrılmaz bir bütün olarak görmektedir.

Gıda güvenliği sistemi kalitesini yakalamanın bir yolu, kuruluşumuz tarafından tasarlanan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS, Food Safety Standards) ilkelerine uymak ve gıda güvenliği sistemi belgesine sahip olmaktır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.