Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) Nedir?


Dünyada insanlar televizyon kanallarında, kitaplarda ve internet sitelerinde gıdalar ile ilgili medyayı artık daha fazla takip etmektedir. Buna rağmen, gıda güvenliği genelde göz ardı edilmektedir. Son gıda trendleri, işlenmemiş veya doğal gıdalara ve sağlıklı beslenmeye odaklanmaktadır. Sağlıklı beslenmede hiç şüphesiz taze gıdalar önemli bir role sahiptir. Ancak diğer taraftan konserve, pastörizasyon veya dondurma gibi işleme teknikleri, güvenlik ve raf ömrü açısından hafife alınmayacak faydalar sağlamaktadır. Örneğin konserve sebzeler, yıllarca güvenle tüketilebilr ve sebze olarak uygun maliyetli bir yöntemdir. Ancak örneğin çiğ süt ürünleri, riskli olmaya devam etmektedir. Çiğ süt, salmonella ve listeria salgınları ile bağlantılıdır ve ciddi hastanmalara neden olmaktadır. Diğer yandan pastörizasyon işlemi, yani bakterileri öldürmek için kısa süreli ısıtma işlemi, basit, ucuz, mikropları yok etmede oldukça etkili ve sütün besin değerini düşürmeyen bir yöntemdir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) Nedir?

Gıda ambalajlarına gelince. Gıda ambalajları, taşıma ve saklama sırasında içindeki yiyecekleri hasar ve kontaminasyona karşı korumak için fiziksel bir engel olarak önemlidir. Birçok gıda maddesin, taze kalması ve daha uzun süre güvenli saklanması için nem, hava veya ışıktan korunmaya ihtiyacı olmaktadır. Cam, plastik ve kağıt gibi basit ambalaj malzemeleri bile güvenliği artırmak ve raf ömrünü uzatmak için büyük imkan tanımaktadır. Ancak her yıl milyonlarca ton ambalaj çevreye saçılmakta ve kirlenmeye neden olmaktadır. Bugün gıda ambalaj atığının etkisini sınırlamaya yardımcı olmak için geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilen yeni sürdürülebilir gıda ambalaj malzemeleri geliştirilmektedir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), gıda ürünlerinin tarladan toplanmasından işletmeye getirilmesine kadar, gıda maddelerinin işlenmesinden depolanmasına kadar ve tüketilmek için hazırlanmasından tüketilmesine kadar bütün süreçleri içine alan gıda hijyen ve güvenlik standartlarında oluşan bir gıda güvenliği sistemidir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.