Sürdürülebilir Kalite ve Gıda Güvenliği


Gıda güvenliğine önem veren birçok tüketici, hayvan refahı, kırsal ekonomiler ve çevresel sürdürülebilirlik konularında da endişe duymaktadır. Bunun neticesinde birçok medya kuruluşu, gıdaların nasıl üretildiğine öncelik veren gıda güvenliğindeki büyüyen bir eğilime dikkat çekmeye başlamıştır. Örneğin, Asya ülkelerinde tahıl üretiminde kullanılan gübre miktarının artması ya da Afrika’daki çocukları ve nihayetinde dünyanın her yanındaki tüketicileri pestisitlere ve kimyasallara maruz bırakan kakao üretimi gibi. Bu şekilde vurgu, bu tür olayları önlemeye kaymıştır.

Sürdürülebilir Kalite ve Gıda Güvenliği

Gıda üretimi, dünyadaki her ülkenin ekonomisine, çevresine ve sosyal dokusuna dokunan karmaşık bir konudur. Sürdürülebilirlik açısından bakıldığı zaman gıda güvenliği, sosyal sorunları ve çevresel sorunları birbirine bağlayan ve her alanda olumlu bir değişim yapmak için bir temel oluşturan bir bileşendir.

Gıda ile ilgilenen herkesin aynı fikirde olduğu bir nokta var: sürdürülebilirlikte gıda güvenliğinin önemi. Tüketicilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çabaları, gelişmiş ülkelerdeki resmi kuruluşlara ve işletmelere, gıda tedarik zincirindeki standartları ve düzenlemeleri genişletme ve uygulama konusunda baskı yapmaktadır. Sonuçta, kanserojen kimyasallar, hormonlar ve antibiyotiklerle başa çıkmak için gıda güvenliği düzenlemelerine ve proses kontrol sistemlerine önemli yatırımlar yapılmıştır. Ancak, gıda tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik girişimler, gelişmiş ekonomiler tarafından başlatılsa da, gıda güvenliği endişeleri gelişmekte olan ülkelerde bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu da dünyanın her yerindeki insanların, kronik hastalıklara ve mikrobiyal patojenler, parazitler ve böcek ilacı artıkları gibi gıda kirleticilerine karşı bağışıklığını riske sokmaktadır.

Örneğin Kanada’da yakın zamanda test edilen 3100 yerli ve ithal gıda ürünü numunesinin yaklaşık yüzde 30’unda zararlı böcek ilacı kalıntıları tespit edilmiştir. Bu, toplum ve çevrenin korunması için güvenli ve sağlıklı gıda üretim yöntemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Gıda tedarik zincirinin güvenliğini arttıran ve daha büyük sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan yeni düzenlemeler getirmek gerekmektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler