İşletmeler İçin Gıda Güvenliği


Bir ıda güvenliği yönetim sistemi sadece yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda işletmede güvenli uygulamaların takip edilmesini sağlamak için yararlı bir araçtır. Gıda güvenliği yönetim sistemi, gıdaların tüketim için güvenli olmasını sağlamak amacı ile bir gıda işletmesindeki gıda güvenliği tehlikelerini kontrol altına almaya yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Tüm işletmelerin tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) ilkelerine dayalı bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurması, uygulaması ve sürdürmesi gerekmektedir.

İşletmeler İçin Gıda Güvenliği

Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları uygulaması, gıda maddelerini tüketmenin her zaman güvenli olmasını sağlamanın uluslararası bir yöntemidir. Gıda tehlikelerini belirlemeyi ve bunları ortadan kaldırmak veya kontrol altında tutmak yapılması gerekenlere karar vermeyi içermektedir.

Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları uygulaması, gıda güvenliği tehlikelerini yönetmenin bir yoludur. Gıda güvenliği süreçleri, HACCP ilkelerine dayanmak zorundadır. Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları uygulaması ilkeleri şunlardır:

  • İşletmede ne yapıldığına, neyin yanlış gidebileceğine ve gıda güvenliği açısından ne gibi riskler olduğuna yakından bakmak
  • Herhangi bir kritik kontrol noktada, işletmenin bu risklerin ortadan kaldırılmasını veya güvenli seviyelere indirilmesini sağlamak için odaklanması gereken alanları belirlemek
  • Bir şeyler ters giderse ne yapılması gerektiğine karar vermek
  • Prosedürlerin takip edildiğinden ve çalıştığından emin olmak
  • Prosedürlerin işe yaradığını göstermek için kayıt tutmak

İşletmeye uygun gıda güvenliği yönetimi prosedürlerine sahip olmak önemlidir.

Bir gıda tehlikesi, gıdaları güvensiz veya yemeye uygun olmayan duruma getirebilir. İşletmedeki bu tehlikelerin ne zaman mevcut olabileceğini belirlemek önemlidir. Bu şekilde, bu tehlikeler ortadan kaldırılabilir veya güvenli seviyelere indirilebilir.

Esas itibariyle üç ana tür gıda güvenliği tehlikesi vardır:

  • Mikrobiyolojik (zararlı bakterileri içerir)
  • Kimyasal (kimyasal kontaminasyonu içerir)
  • Fiziksel (yiyeceklere giren nesneleri içerir)

Bu bakımdan yukarıda açıklanan ilkelere dayanan bir Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) kurmak ve yönetmek önemli olmaktadır. Bu aynı zamanda işletmelerin yasal gereklilikleri de yerine getirmelerini sağlamaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler