İşletmeler Gıda Güvenliği Açısından Ürün Geri Çağırmalarını Nasıl Önleyebilir?


Tüketiciler için güvenlik riski oluşturacak gıda ürünlerini satış, dağıtım ve tüketimden çıkarmak için alınan önlemler, gıda geri çağırma şekilde tanımlanmaktadır. Bir gıda geri çağırma süreci, üretici firmalar, toptancılar, perakendeciler, resmi kuruluşlar ve tüketiciler gibi çeşitli kaynaklardan gelen bir rapor veya şikayet ile başlatılabilir. İşlenmiş gıda sektöründe ürün geri çağırmalarının önlenmesi ve doğru yönetilmesi önemlidir.

İşletmeler Gıda Güvenliği Açısından Ürün Geri Çağırmalarını Nasıl Önleyebilir?

İşlenmiş gıda tedarik zincirinde, önemli ölçüde riske maruz kalmanın olduğu birçok alan bulunmaktadır. Ayrıca tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) ve radyo frekansı tanımlama (RFID) gibi, üretim tesislerinde kullanılan ve geri çağırmanın önlenmesinde çok faydalı olan sistemler bulunmaktadır.

Geri çağırma durumu için işletmeler, önceden ayrıntılı bir kriz yönetimi prosedürü hazırlamış olmalıdır. İşletmelerin, büyüklüklerine ve pazar hakimiyetine bağlı olarak belirleyecekleri halkla ilişkiler stratejileri, bir geri çağırmadan kurtulmak için kritik öneme sahiptir. Bu önlemler sayesinde işletmeler, ürün geri çağırma sayısında potansiyel bir azalma göstermektedir.

İşletmelerin gıda güvenliği açısından ürün geri çağırmaları konusunda yapabilecekleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Bir güvenlik açığı değerlendirmesi yapılmalıdır. Güvenlik açığı değerlendirmesi, hoşnutsuz çalışanların veya kuruluş dışından kişilerin ellerinde, kötü niyetli müdahalenin gerçekleşmesi için bir fırsat olduğu alanları belirlemek içindir.
  • Günlük veya haftalık doğruluk testi programları uygulanmalıdır. Mikrobiyal sorunlar, yetersiz işlemden veya işlem sonrası kontaminasyondan kaynaklanır. Kritik sınırlara yakın faaliyet gösteren firmalar, ölçüm ekipmanının doğruluğuna yönelik bir sorun olması durumunda ciddi bir riski ile karşı karşıyadır.
  • Etkili planlama yapılmalı ve doğru ayırma kontrolleri uygulanmalıdır. Yetersiz depolama ve işleme uygulamaları, işlem sonrası kirlenmenin en yaygın nedenidir ve bu genellikle kötü iş akışı tasarımı ve zamanlamasına bağlanır.
  • Kontrol prosedürleri iyileştirilmelidir. Karmaşık formlar yerine kontrol edilen noktaları belirlemeye yönelik bir prosedür oluşturmak daha iyi sonuç verir.
  • Görsel ve mekanik denetimleri desteklemek için proaktif kontroller geliştirilmelidir. En fazla geri çağırmalar, makineden veya işleme ortamından gelen cam, metal ve plastik gibi yabancı cisimlerle ilgilidir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler