Güvenilir Gıda Mevzuatı


Son yıllarda toplum sağlığını etkileyen önemli olaylar yaşanmıştır ve gıda ile ilgili yasal düzenlemelerde gıda güvenilirliğinin önemini ortaya çıkarmıştır. Bu konuda Avrupa Birliği ülkelerinde, tüketicinin güvenilir gıda temin etmesini amaçlayan gıda güvenliği anlayışı benimsenmiştir ve etkin bir gıda denetimi sistemi uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan bazı önemli gıda krizleri, yasal düzenlemelerde gıda güvenliği konusunda köklü değişikliklerin yapılmasında neden olmuştur. Ülkemiz de Avrupa Birliği ile uyum sürecinde gıda konusundaki yasal düzenlemeleri yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda olmak üzere 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu yayınlanmıştır. Bu yasa ile hem birçok yeni kavram, hem de risk analizi, yasal düzenlemelerimizde yerini almıştır.

Güvenilir Gıda Mevzuatı

Risk analizleri, gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanması, tüketici sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı ile bitki sağlığı konularında bilimsel esaslara dayanmaktadır. Risk analizi, gıda ile ilişkili olası kimyasal, biyolojik veya fiziksel tehlikeler hakkında bilimsel verilerin sistematik ve şeffaf bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Gıda kontrollerinin yapılması hem tüketicilerin sağlığını korumak açısından hem de ekonomik açıdan bir kamu görevidir. Üretici firmaların gıda kalitesini önceden güvence altına almak için uyguladıkları kontroller, resmi gıda kontrolü dışındadır. Tüketicilerin sağlıklarının korunması, gıda güvenliğini sağlamaya yöneliktir.

Gıda güvenliği açısından tüketicinin korunması iki faktöre bağlıdır: kapsamlı bir gıda kodeksi, etkili bir gıda denetimi. Gıda kodeksi, gıda ile ilgili yasal düzenlemeler grubudur. Gıda kodeksi ile amaçlanan, gıdaların tanımlanması ve özelliklerinin belirlenmesidir. Gıda kontrolü ise, gıda işletmelerinin faaliyetlerinin gıda kodeksine uygun olup olmadığının belirlenmesidir. Gıda kodeksi ve gıda kontrolü ile ilgili yetkiler, düzenlemeler ve uygulamaların dayanağı, gıdalara yönelik çıkarılan yasalardır. Bu yasal düzenlemelerin temelini ise yukarıda sözü edilen 5996 sayılı Gıda Kanunu teşkil etmektedir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler