Gıdalardaki Tehlikeler ve Risk Analizleri


Gıda sektörü için risk analizi, gıdalarıın güvenliğini tehlikeye sokan risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin azaltılması için tasarlanan planlı yaklaşımdır. Gıdalarda ortaya çıkması muhtemel tehlikelerin büyüklüğüne ve olasılık seviyesine risk denmektedir. Bu riskler kontrol altına alınmadığı taktirde, sonuçlarının göstermiş olduğu ciddiyet ise riskin şiddetini göstermektedir. Riskler değerlendirilirken risk ve şiddeti birlikte ele alınmak zorundadır. Ancak bu şekilde tehlikenin önemi ve hangi sonuçlara yol açabileceğı tahmin edilmektedir. Bir gıda güvenliği riskini önlemek veya etkilerini kabul edilebilir seviyeye indirmek için zamanında önlem almak gerekmektedir.

Gıdalardaki Tehlikeler ve Risk Analizleri

Genel olarak risk analizleri üç temel aşamadan oluşmaktadır: risk değerlendirme, risk yönetimi ve risk iletişimi. Risk değerlendirme yapılırken, gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler belirlenmekte ve tüketicilerin bu tehlikeler yüzünden maruz kaldıkları toksik etkiler değerlendirilmektedir. Risk yönetimi yapılırken, risk değerlendirmesi ile belirlenen tehlikelere karşı kontrol seçenekleri ve yasal düzenlemeler belirlenmektedir. Risk iletişimi ise, risk yöneticileri, tüketiciler ve ilgili taraflar arasında fikir alışverişini ifade etmektedir.

Kritik kontrol noktakları ve tehlike analizi (HACCP) sisteminde, gıda güvenilirliğini sağlamak için olası tehlikeler belirlenmekte, değerlendirilmekte, kontrol altına alınmakta ve gıda kaynaklı hastalık riskleri ortadan kaldırılmaktadır. Bu sistemde, hammaddelerin ürün halinden tüketilebilecek seviyeye gelmesine kadar, her aşamada kritik kontrol noktaları tespit edilmektedir. Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı HACCP standardı üzerine kurulmuştur ve gıda risk analizlerine odaklanmaktadır.

Gıda güvenliğini etkileyen tehlikeler, biyolojik, kimyasal, fiziksel bulaşmalardan ve üretim sırasındaki bazı hatalı uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Risk analizlerinde başlıca üzerinde durulan tehlikeler şunlardır:

  • Biyolojik tehlikeler: bakteriler, küf ve mayalar, virüsler, algler, makro parazitler, protozoerler ve toksinler
  • Kimyasal tehlikeler: deterjan ve dezenfektanlar, gıda katkı maddeleri, plastikler, hormonlar, allerjik bileşikler, veteriner ilaçları, antibiyotikler, pestisitler ve toksik metaller
  • Fiziksel tehlikeler: cam, odun, taş, kıl, metal, paketleme malzemesi ve kemik

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler