Gıda Zinciri Nedir?


Gıda güvenliği, gıdalarda karşılaşılan ancak istenmeyen, fiziksel, kimyasal veya biyolojik çeşitli zararların ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin tamamıdır. Güvenli gıda ise, tarladan toplanmasından tüketicinin önüne gelinceye kadar geçen sürede fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler taşımayan gıdadır. Tüketicilere ulaşıncaya kadar bir gıda maddesi, oldukça uzun bir yolculuk yapmaktadır. Bu uzun sürede üretici firma, lojistik hizmetler sağlayan firma ya da tüketiciden kaynaklanan bir olumsuzluk, o ürünün güvenliğine doğrudan etki yapmaktadır.

Gıda Zinciri Nedir?

Tedarik zinciri, hammadde girişinden başlayarak bitmiş ürünün tüketime sunulmasına kadar olan sürecin tamamını ifade etmektedir. Bu uzun yolculuğun bir aşamasında yapılacak bir hata, zincirin tamamını etkilemektedir.

Dünya nüfusunun artması ve yaşanan iklim değişikliği koşulları yüzünden dünya gıda ticareti büyük ölçüde artmıştır. Bunun sonucunda gıda tedarik zincirinin tamamında güvenliğin önemi artmaktadır. Çünkü hammadde olarak kullanılan gıdalar, dünyanın farklı yerlerinde yetiştirilmekte ve bu hammadeyi kullanarak üretim yapan işletmeler farklı ülkelerde bulunmaktadır. Bu yüzden hammaddenin sağlandığı toprağın kalitesi, sulamada kullanılan suyun temizliği, doğru ilaçlama yapılması gibi faktörler ürün kalitesini ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Böyle olunca gıda otoriteleri, bu çerçevede gerçekleştirilen tüm faaliyetleri çiftlikten tüketicinin masasına gıda güvenliği olarak yapılandırmaktadır.

Bir gıda zincirinde yer alan işletmeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Gübre, tarım ilaçları, hayvan yemi ve veteriner ilaçları gibi tarımsal girdileri tedarikeden firmalar
  • Çiftçiler, balıkçılar, balık yetiştiricileri ve avcılar gibi birincil üreticiler
  • Sağım merkezleri, kesimhaneler, tahıl değirmenleri ve depolar gibi gıda işleme tesisleri
  • Depolama ve ithalat ihracat gibi gıda dağıtımı yapan firmalar
  • Marketler, süpermarketler ve bakkallar gibi gıda perakendeciliği yapan firmalar
  • Toplu yemek hizmetleri (katring hizmetleri) sunan firmalar
  • Restoran, kantin, büfe, hastane ve okul gibi ev dışı tüketim işletmeleri

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler