Gıda Sektöründe Riskler Nasıl Yönetilir?


Gıda sektöründe işletmeler uyumlu bir risk yönetimi stratejisi oluşturarak faaliyetlerini daha etkin hale getirmek zorundadır. Sorunlar ortaya çıkmadan önce tespit etmek ve çözmek için proaktif olmak gerekmektedir. Bunu yapmak, işletmenin sorunsuz çalışmasını sağlayacak ve problemlerin maliyet yaratmasını önleyecektir.

Gıda Sektöründe Riskler Nasıl Yönetilir?

Bunu için işe tedarik zinciri ile başlamak gerekmektedir. Tedarik zinciri riski doğru yönetilmelidir. Diğer sektörlerin aksine, gıda işleme alanı, tedarik zincirindeki olumsuz koşullardan ciddi anlamda etkilenir. Dünyanın diğer tarafındaki bir kuraklık veya bir doğal felaket faaliyetleri kesintiye uğratabilir. Koşullar kontrol dışında olsa da bu olayların işletme üzerindeki etkileri düşürülebilir.

İkinci adım ekipman risklerine bakmaktır. Gıda sektörü işletmeleri, tesislerdeki ekipmanın çalışmasına güvenmelidir. Bir ekipman arızalanırsa, bunun maliyeti yüksek olabilir. Bununla birlikte, işletim ekipmanına sahip olmanın faydaları, risklerinden daha ağır basmaktadır. Ekipman risklerini azaltmak, bakımla başlar. Çalışanların makinelerin temizliği ve bakımı konusunda doğru şekilde eğitilmesi ve doğru bakım uygulaması önemlidir. Düzenli bakım, arızaları önleyebilir, ancak bazen bakımlı makineler bile arızalanabilir. Üretim kayıplarını önlemek için yedek ekipman bulundurmak gereklidir. Ayrıca otomasyon insan müdahalesi ihtiyacını azaltabilir ve işletim sorunlarını azaltabilir. Gelecekte otomasyon gıda sektöründe bir norm haline gelecektir.

Ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmemesi ve bozulmalar yaşanması, kaçınılması gereken önemli bir risktir.

Herşeyden önemlisi işletmelerin bir gıda güvenliği planı oluşturmaları ve uygulamaları gerekmektedir. Bunu sağlayacak olan ise işletmede Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) uygulamaktır. Gıda güvenliği planlarının büyük bir kısmı salgınların önlenmesine yöneliktir. Gıda ürünlerinin antimikrobiyal testleri felaketleri önleyebilir. Bakteriler gelişmiş laboratuvarların araması gereken belli özelliklere sahiptir. En yaygın olanların başında staphylococcus, escherichia coli, listeria ve salmonella gelmektedir. Kontaminasyonu önlemek için, her bir spesifik patojen için ayrıntılı testlerin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca işletmenin, geri çağrılan ürünlere yönelik belli bir prosedürü hazır olmalıdır. Örneğin tedarik zincirinden tüketiciye kadar her şeyin izlendiği endüstriyel nesnelerin interneti uygulaması işletmelere büyük destek sağlamaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler