Gıda Güvenliğini Sistematik Bir Yaklaşımla Yönetmek


Gıda güvenliği, öncelikle gıda kaynağındaki mikroorganizmaların kontrol edilmesi ve uygun hammaddelerin seçilmesi ile sağlanır. Gıda güvenliğini sağlamak için en azından, ürünleri tasarlamak ve süreçleri kontrol etmek, iyi üretim uygulamalarını uygulamak ve risk analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) kriterlerini uygulamak gerekmektedir.

Gıda Güvenliğini Sistematik Bir Yaklaşımla Yönetmek

Mikrobiyolojik spesifikasyonlardan proses kriterlerine, performans kriterlerine, ürün kriterlerine ve performans standartlarına kadar çeşitli kriterlerin oluşturulması ve uygulanması, hammaddelerin, bileşenlerin ve ürünlerin kabul edilebilirliğini tanımlamak için faydalı olmaktadır. Doğası gereği zorunlu veya tavsiye niteliğinde olan kriterler, üretimden tüketime kadar gıda sistemi genelinde gıda güvenliği kontrol önlemlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesinde faydalı olmaktadır.

Performans standartları dahil gıda güvenliği kriterlerinin evrimsel bir geçmişi vardır. Örneğin escherichia coli için mikrobiyolojik tespit tekniklerinin geliştirilmesinin ardından, özel bakteriyolojik kriterler oluşturulmuş ve kabuklu deniz hayvanlarının ve hasat sularının taranması ve sertifikasyonu başlatılmıştır. Daha yakın zamanda, belli patojenler için ilave mikrobiyolojik kriterler oluşturulmuştur. Örneğin, 1994 yılında 700 hastalık ve dört ölümle sonuçlanan bir fast-food restoranında, escherichia coli salgınının ardından çiğ kıyma için sıfır toleranslı bir performans standardı oluşturulmuştur. Diğer yandan çiğ meyve suları ile ilişkili salgınlara yanıt olarak, meyve suyu üreticileri için performans standartları ve HACCP uygulaması gereklilikleri yayınlanmıştır.

Gıda üreten firmalar için ürünlerinin hem kalitesi hem de güvenliği ciddi kurumsal sorunlardır. Aşağıdaki verilen liste, genel bir kalite sisteminin alt sistemleri olarak kabul edilen çeşitli konuları ele almaktadır. Kalite güvence sisteminin temel unsurları şunlardır:

  • Kalite yönetimi
  • Ürün geliştirme kontrolü
  • Malzeme kontrolü
  • Süreç geliştirme ve üretim kontrolü
  • Kalite ölçümü
  • Kaliteli veri programları
  • İnsan kaynakları
  • Müşteri ilişkileri

Bu alt sistemlerin her biri, çeşitli etkinliklere sahiptir ve her organizasyonun ihtiyaçlarına göre bazı unsurlar değiştirilebilir ve genişletilebilir. Kalite, dikkatlice planlanmış bir tasarımın ve gerekli eylemlerin sorumlu bir şekilde yürütülmesinin sonucu olmalıdır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler