Gıda Güvenliğine Risk Temelli Yaklaşım


Gıda güvenliğinin genel ilkeleri şu şekilde sıralanabilir:

Gıda Güvenliğine Risk Temelli Yaklaşım

 • Tüm gıda zinciri boyunca, çiftlikten tüketicinin masasına kadar gıda güvenliğinde kapsamlı ve entegre bir yaklaşım sergilenmesi
 • İhtiyatlı yaklaşım
 • Gıda işi yapan işletmelerin sorumlulukları
 • Üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında izlenebilirliğin sağlanması
 • Toplumu bilgilendirme yoluyla şeffaflık
 • Gıda ile iligili yasal düzenlemelerin gerekliliği ve alınacak tedbirlerin, koşulların uygun olmadığı durumlar dışında risk analizine dayandırılması

Genelde gıda güvenliğine tehlike temelli ya da riske dayalı yaklaşım sergilenmektedir. Her iki durumda da sorulacak sorular şunlardır:

 • Ne yanlış gidebilir? (Tehlike)
 • Gerçekleşme ne kadar olasıdır? (Olasılık)
 • Olursa, sağlık üzerindeki sonuçları nelerdir? (Ciddiyet)

Risk temelli yaklaşımda,

 • Riskin en yüksek olduğu yere öncelik verilir
 • Gıda güvenliği müdahalelerine öncelik verilir
 • En etkili risk azaltma önlemlerin hangisi olduğu belirlenir
 • Kontrol planları, toplum sağlığı risk sıralamasına göre yapılır

Risk analizleri yapılırken esas olarak şu üç faktör dikkate alınır: risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi.

Risk değerlendirmesi, bilimsel temelli bir süreçtir ve şu amaçlarla kullanılabilir:

 • Geliştirilmekte olan yeni ürünlerin güvenliğini gözden geçirmek
 • Daha etkili kontrol önlemlerini değerlendirmek
 • Olası bir gıda krizini ele almak
 • Gıda güvenliği önceliklerini belirlemek

Risk yönetimi, risk değerlendirmesinden farklı, ancak risk değerlendirmesi sonuçlarını ve diğer faktörleri dikkate alan bir süreçtir. Bu süreçte,

 • İlgili taraflara danışarak politika alternatifleri belirlenir
 • Uygun önleme ve kontrol önlemleri tespit edilir

Risk iletişimi ise, hem risk değerlendirmesi hem de risk yönetimi sırasında etkileşimli bilgi alışverişidir.

Kısaca Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), bitmiş ürünün güvensiz olmasına neden olabilecek üretim süreçlerindeki çeşitli tehlikelerden gıda güvenliğine sistematik bir önleyici yaklaşım getirmektedir. Bu riskleri daha güvenli bir seviyeye indirmek için ölçüm ve analizler tasarlamaya da yardımcı olmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler