Gıda Güvenliğinde Üçüncü Taraf Doğrulama


Kurumsal bir sertifika, örneğin bir gıda üreticisi firmanın kalite, çevre veya diğer yönetim sistemlerinin ilgili standartlarına uygun olduğunu gösterir. Gıda güvenliği yönetim sistemleri standartları, bir kuruluşun ürünlerini yapmak için kullandığı süreçler için geçerlidir.

Gıda Güvenliğinde Üçüncü Taraf Doğrulama

Bir gıda sektörü işletmesinin standartlara uyması için herhangi bir yasal gereklilik yoksa, sertifikalandırma isteğe bağlıdır. Bu durumlarda işletmelerin, belli bir standarda uygunluk sertifikası almak için kendi nedenleri olabilir. Örneğin dahili bir ürün gereksinimi veya sertifikasyon, gıda kalitesi ve güvenliğinin bir yönünü temsil ettiği için, işletmeler pazarda stratejik bir avantaj elde etme isteği ile sertifikasyon talep edebilir.

Üçüncü taraf doğrulama ve gıda güvenliği standartlarının belgelendirilmesi, gıda sektöründe geniş ve büyüyen bir eğilimdir. İşletmeler, rekabetçi kalabilmek için giderek daha fazla sertifikalı standartları benimsemekte ve bu sertifikayı sürdürmek için düzenli olarak gıda güvenliği denetimlerine tabi tutulmaktadır.

Muhakkak ki denetimler, ister ürüne özgü olsun, ister sistem genelinde olsun, işletmelere zaman ve kaynak tüketir. Bu nedenle, küresel standartlar arasındaki fazlalığı ve müşteri gereksinimlerindeki farklılıkları azaltarak bir işletmenin maruz kaldığı toplam denetim sayısını azaltmak için gayret gösterilmektedir.

Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI), dünyanın en büyük perakendecilerinden bazılarının başkanlık ettiği uluslararası bir kuruluş tarafından (Tüketim Malları Forumu), küresel ölçekte standartlardaki farklılıklar sorununu ele almak ve ortaya çıkan denetim verimsizliğini azaltmak amacı ile oluşturulmuştur.

Bu girişim sayesinde, spesifik gıda güvenliği programları kıyaslanmakta, küresel ticaret gereksinimleri için yaygın olarak kabul edilen ve hem standartlara hem de müşteri gereksinimlerine uyması gerekenler için ortak bir zemin sağlayan standartlar belirlenmektedir.

GFSI tarafından tanınan standartlar, birden çok müşteri denetiminin ve gereksinimlerdeki varyasyonların yükünü azaltarak zaman ve paradan tasarruf sağlamaktadır. İdeal olarak, gıda güvenliği programları ne kadar konsolide ve her şeyi kapsayan hale gelirse, bireysel müşteri gereksinimleri arasında o kadar az fark olur ve dolayısıyla daha az denetim gerçekleşir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler