Gıda Güvenliğinde Risk Faktörü


Gıda güvenliği, gıda maddelerinin tüketimi sırasında ortaya çıkan gıda kaynaklı tehlikelerin varlığı ile ilgilidir. Bu tehlikelerin gıdaya girmesi, gıda zincirinin herhangi bir aşamasında olmaktadır. Böyle olunca gıda güvenliğini sağlamak için gıda zinciri boyunca etkin kontrollerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Gıda Güvenliğinde Risk Faktörü

Gıda güvenliği, gıda maddelerinde bulunması muhtemel fiziksel, kimyasal ve biyolojik çeşitli zararların yok edilmesi için alınan önlemlerin tamamıdır. Yani basit bir tanımlama ile güvenli gıda, amaçlandığı şekilde hazırlandığı zaman, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri bakımından tüketime uygun ve besin değerini kaybetmemiş gıda maddeleridir.

Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için, gıda zinciri içinde yer alan herkesin sorumlu davranması gerekmektedir. Gısa sektöründe gıda güvenliği ve kalitesi, ancak gıda güvenliği ve kalite programları uygulanarak sağlanabilir. Ayrıca üretimde gıda güvenliği koşulları sağlanmalı, iyi hijyen uygulamaları takip edilmeli ve izlenebilirliğin sağlanması için gerekli kayıtlar tutulmalıdır. Kısaca üretim, gıda güvenliği ve kalitesine uygun olarak gerçekleştirilmeli ve tüketicilere uygun koşullarda sunulmalıdır.

Bugün için dikkate alınması gereken dört temel gıda güvenliği risk grubu bulunmaktadır: biyolojik, kimyasal, fiziksel ve alerjenik. Bunların her birinin kendine özgü özellikleri vardır, ancak tümü kuruluşumuz tarafından tasarlanan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) ile önlenebilir.

  • Biyolojik tehlikeler, gıdaların mikroorganizmalar tarafından kontaminasyonu durumudur. Havada, yiyecekte, suda, hayvanlarda ve insan vücudunda bulunan mikroorganizmalar doğaları gereği güvensiz değildir. Ancak bakteriler, virüsler ve parazitler gibi zararlı mikroorganizmalar gıda kaynaklı hastalıklara neden olmaktadır.
  • Kimyasal tehlikeler, gıdada doğal olarak bulunan veya işleme sırasında istenmeden eklenen zararlı maddelerdir. Mikotoksinler doğal oluşan kimyasallardır. Sodyum nitrat ise koruyucu olarak gıdalara bilerek eklenmektedir. Pestisitler de gıdalara giren zararlı kimyasallardır.
  • Fiziksel tehlikeler, gıda ürünlerinde bulunan yabancı cisimlerdir. Saç, cam kırıntısı veya plastik gibi fiziksel tehlikeler sağlık için tehlikelidir.
  • Alerjen tehlikeler, en riskli olanlardır. Alerjik reaksiyonlar, gıdada bulunan belli proteinlere insan vücudunun gösterdiği anormal bir bağışıklık tepkisi ile ortaya çıkmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler