Gıda Güvenliğinde Risk Faktörleri


Gıda zinciri, bir gıdanın bileşenlerinin birincil üretiminden tüketime kadar olan, üretim, proses, dağıtım, depolama ve hazırlama gibi birbirini takip eden adımlarıdır. Çoğu zaman gıda zincirini ifade etmek amacı ile çiftlikten sofraya ya da tarladan tüketicinin masasına gibi ifadeler kullanılmaktadır. Gıda zinciri, farklı aşamalar içermekte ve gıda güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen uygulamalar ve prosedürlerden oluşmaktadır. Böyle olduğu için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gıda güvenliğini, paylaşılan bir sorumluluk olarak tanımlamaktadır.

Gıda Güvenliğinde Risk Faktörleri

Dünya nüfusu arttıkça gıda maddelerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması için birim alandan daha yüksek verim sağlamak için bir takım kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu durum tarım arazilerinde tehlike yaratmaktadır. Bir yandan gıda kaynaklı hastalıklar çoğalırken, bir yandan da tüketicinin bilinç düzeyi yükselmekte ve beslenmede daha doğal ürünler tercih etmektedir. Ancak üretim sürecinde güven unsuruna zarar veren olayların yansıması, gıda güvenliği kavramını öne çıkarmıştır. Tarladan tüketicinin masasına kadar olan süreçlerde gıda güvenliğinin yeterince sağlanamaması yüzünden gıdalar zararlı hale gelmekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Gün geçtikçe gıda güvenliğinde risk faktörleri artmaktadır.

Yasal düzenlemelerde gıda güvenliği, gıdalarda ortaya çıkan fiziksel, kimyasal ve biyolojik zararların yok edilmesi için alınan tedbirler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Ya da sağlıklı ve kusursuz gıda üretimini sağlamak için, üretim, işleme, saklama ve dağıtımları sırasında gerekli önlemlerin alınması olarak tanımlanmaktadır.

Gıda güvenliğine yönelik risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Kontrolsüz gıda üretimi
  • Çevresel kirlenme
  • Gıdada toplu üretimsel artış
  • Farklı tüketim alışkanlıkları
  • Eğitim ve gelir seviyesinin düşük olması
  • Yasal düzenleme eksikliği ve denetimsizliği
  • Yeni teknolojilerin gıda üretiminde kullanımı
  • Gıdaların son kullanma sürelerinin arttırılması
  • Hızlı nüfus artışı

Ayrıca gıdalardaki mikrobiyolojik tehlikeler, biyotoksinler, kimyasal bulaşmalar, mikotoksinler ve gıda katkı maddeleri, çoğu zaman izin verilen miktarların ötesine geçmektedir ve insan sağlığı için zararlı olmaktadır.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Merak Edilenler